Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zapytania ofertowe dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • logotyp

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" POIG.08.03.00-14-304/13 realizowany przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.


ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 000 EURO

Ogłoszenie o wyborze oferty [pobierz] Informacja z dnia 26 września 2014 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 24 września 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest: 
1. świadczenie usług cateringowych.

Pobierz treść zapytania [pobierz]

Pobierz formularz oferty wersja .doc [pobierz]

Informacja z dnia 24 września 2014 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty [pobierz] Informacja z dnia 23 września 2014 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 19 września 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest: 
1. druk i dostawa materiałów szkoleniowych,
2. druk i dostawa zaświadczeń o ukończeniu kursu komputerowego.

Pobierz treść zapytania [pobierz]

Pobierz formularz oferty wersja .doc [pobierz]
Projekt materiałów szkoleniowych - część I [pobierz]
Projekt materiałów szkoleniowych - część II [pobierz]

Informacja z dnia 19 września 2014 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty [pobierz] Informacja z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23 czerwca 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest: 
1. ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk na okres 6 miesięcy. Sprzęt komputerowy jest własnością Gminy Baboszewo.

Pobierz treść zapytania [pobierz]

Pobierz formularz oferty wersja .pdf [pobierz] , wersja .doc [pobierz]

Informacja z dnia 23 czerwca 2014 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty [pobierz] Informacja z dnia 14 lutego 2014 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 6 lutego 2014 roku: 
1. na opracowanie, druk i dostawę materiałów promocyjnych, 
2. na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych i promocyjnych, 
3. na wykonanie i dostawę podkładek pod myszkę komputerową.

Pobierz treść zapytania [pobierz]

Pobierz formularz oferty wersja .pdf [pobierz] , wersja .doc [pobierz]

Informacja z dnia 6 lutego 2014 r.


Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska