Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zamówienia Publiczne

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • logotyp

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" POIG.08.03.00-14-304/13 realizowany przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo POIG.08.03.00-14-304/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo POIG.08.03.00-14-304/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska