Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2022 r.

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Konkurs ofert na wsparcie zadania z zakresu pożytku publicznego

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023r.

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej.


 

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.

Informujemy, że harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2023 roku dostępny jest w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz profilu Facebook.

Przejdź do harmonogramu >>>


 

 • Każdy ma prawo do czystego powietrza

Każdy ma prawo do czystego powietrza!

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste powietrze obsługiwanego przez pracownika Urzędu Gminy w Baboszewie.


 

 • Plastik nie do pieca, piec nie do plastiku

Plastik nie do pieca, piec nie do plastiku!

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, w wyniku spalania w zbyt niskiej temperaturze i przy zbyt małym dostępie tlenu powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Dbajmy o siebie nawzajem !


 

 • PSZOK w Baboszewie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniu 24.12.2022 r. będzie nieczynny.


 

 • Komunikat dotyczący wody

Spadki ciśnienia wody.

Gmina Baboszewo informuję, że w dniu 21 grudnia 2022 r (środa) mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia na sieci wodociągowej z ujęcia Cieszkowo Kolonia.


 

 • komunikat woda

Montaż zaworów antyskażeniowych.

Gmina Baboszewo informuję, że rozpoczyna realizację kompleksowej usługi montażu zaworów antyskażeniowych u odbiorców wody na wodociągu publicznym Cieszkowo Kolonia w dniach 16 -30 grudnia 2022r.  w następujących miejscowościach:

Korzybie, Kruszewie, Zbyszyno


 

 • Dostępne mieszkania

Dostępne mieszkanie

Zachęcamy do skorzystania z programu "Dostępne mieszkanie" skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczającego codzienne funkcjonowanie.

 


 

 • Konkurs KRUS

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” ogłoszonym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


 

Ogłoszenie

 

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

ogłasza

nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27).


 

Nowe regulacje prawne w zakresie zwalczania agrofagów kwarantannowych na ziemniaku oraz warunki przemieszczania polskich ziemniaków na terytorium Unii Europejskiej.

Nowe regulacje prawne w zakresie zwalczania agrofagów kwarantannowych na ziemniaku oraz warunki przemieszczania polskich ziemniaków na terytorium Unii Europejskiej.


 

 • Załóż konto PUE ZUS

Załóż konto na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


 

 • Ogłoszenie Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo dot. wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny.


 

 • Komunikat PIS

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dn. 21.09.2022

KOMUNIKAT 107/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 21.10.2022r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia.


 

 • Jak oszczędzać energię

Jak mogę oszczędzać energię?

Kilka przydatnych wskazówek jak można oszczędzać energię.


 

 • Zarządzenie Kierownika GOPS

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 7/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie z dnia 05 października 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baboszewie i terminie jego odpracowania.


 

 • Zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo

Zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo

Zarządzenie Nr ORG.120.50.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 05 października 2022 roku w sprawie ustalenia dnia 31 października 2022 roku dniem wolnym od pracy.


 

 • Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

Dyżur Przewodniczącego Rady

Informujemy, że w dniu 4.10.22 w godz. 9.00 - 10.00 odbędzie się Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

 


 

 • Komunikat dotyczący wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dn. 29.09.2022

KOMUNIKAT 96/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 29.09.2022r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia


 

Konsultacje Rocznego Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje Rocznego Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok


 

 • Komunikat dotyczący wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dn. 15.09.2022

Komunikat 88/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 15.09.2022r.


 

 • Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.

Kampania "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"

Komunikat Międzywojewódzka Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"


 

 • Projekt ekoGospodynie

Projekt ekoGospodynie

Zaproszenie dla Kół Gospodyń Wiejskich do projektu egoGospodynie


 

 • Czyste powietrze

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

Dbajmy razem o czyste powietrze.


 

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.


 

 • Komunikat szczepienie lisów

Doustne szczepienie lisów.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. akcji szczepienie doustnego listów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 


 

Informacja w sprawie działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków.


 

 • Ogłosznie KPP w Płońsku.

Ogłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje o objęciu działaniami priorytetowymi rejonu przystanku PKS w miejscowości Śródborze 40 oraz rejonu pustostanu przy ul. Odrodznia 27 w Baboszewie.


 

Letnia Akademia Ochrony Danych Osobowych

UODO zaprasza młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII do wzięcia udziału w "Letniej Akademii Ochrony Danych Osobowych". To cykl bezpłatnych webinarów upowszechniających wiedzę w zakresie ochrony danych wśród młodych ludzi. Codziennie, od 22 sierpnia do 26 sierpnia 2022 roku, w godzinach 10:00-10:45, młodzież będzie mogła, m.in.

 • dowiedzieć się o mechanizmach cyfrowej sztuki manipulacji;

 • poznać zasady ochrony danych osobowych;

 • poszerzyć wiedzę na temat wykorzystania danych biometrycznych jako inwazyjnej metody weryfikacji dostępu do urządzeń;

 • poznać praktyczne sposoby anonimizacji zdjęć, usuwania danych lokalizacyjnych za pomocą bezpłatnych narzędzi informatycznych.

Dostęp do zajęć będzie możliwy poprzez linki podane w poniższym artykule:

 https://uodo.gov.pl/pl/138/2434


 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55

Zjawisko/Stopień zagrożenia: upał/2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 15.08.2022 do godz. 20:00 dnia 20.08.2022


 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53

Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze z gradem / 1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 06.08.2022 do godz. 08:00 dnia 06.08.2022


 

 • 102 rocznica bitwy arcelińskiej

102 rocznica Bitwy Arcelińskiej

Zaproszenie na 102 rocznicę Bitwy Arcelińskiej.


 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52

Zjawisko/Stopień zagrożenia: upał / 2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022


 

UWAGA!!!

W związku ze zbliżającą się 78 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, na polecenie Wojewody Mazowieckiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na terenach gmin i miast województwa mazowieckiego włączą się syreny alarmowe. Uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, emitowany przez 1 minutę.


 

Konkurs Plastyczny

 • Konkurs Plastyczny

 

Informujemy, że z dniem 15 lipca 2022 roku weszła w życie UCHWAŁA Nr 97/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz 6976), którą zostały zmienione dotychczasowe terminy zakończenia okresów zbiorów dla gryki, kukurydzy na zielonkę, kukurydzy na ziarno, buraków cukrowych, rzepaku ozimego, soi, strączkowych pastewnych na zielonkę. Zgodnie z Prawem łowieckim posiadaczom uszkodzonych przez zwierzęta łowne upraw lub płodów rolnych którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały, odszkodowanie nie przysługuje.


 

Rajd Rowerowy "Miejscami Pamięci Gminy Baboszewo"

 • Wójt Gminy Baboszewo zaprasza

Piknik Rodzinny w Sarbiewie

 • Piknik Rodzinny w Sarbiewie

 

 • Świadczenie Dobry Start

Program Dobry Start 300+ wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

ZUS informuje, że wnioski o 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.


 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

Zjawisko/Stopień zagrożenia: upał / 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.07.2022 do godz. 20:00 dnia 23.07.2022


 

 • III Sektorze! Daj się poznać!

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


 

XXXII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI memoriał Andrzeja Trochanowskiego

 • XXXII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI memoriał Andrzeja Trochanowskiego

 

 • Mapa objazu

"Urząd Gminy informuje, że firma Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o.
w Gdańsku przystąpi w dniu 25.07.2022 r. godz. 07:00 do remontu nawierzchni w przejeździe kolejowym w linii kolejowej nr 27 st. Baboszewo w km 40,365 w ciągu drogi powiatowej nr 3029W ul. Alfreda Kubińskiego. Roboty potrwają do dnia 29.07.2022 godz. 19:00 i będą wykonywane w obrębie pasa kolejowego.
W załączeniu mapa objazdu."


 


 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem / 1

Ważność: od godz. 08:00 dnia 11.07.2022 do godz. 20:00 dnia 11.07.2022


 

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.


 

Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie

 • Komunikat

 

II Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” - 2022 r.

Więcej informacji poniżej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ii-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi---2022-r


 

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”.

Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc


 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem / 2

Ważność: od godz. 17:00 dnia 11.07.2022 do godz. 05:00 dnia 02.07.2022


 

 • Sprawdź_czy_możesz_skorzystac_z_rządowego_programu_dofinansowania

Mazowiecki Urząd Wojewódzki informuje, że w poniedziałek 27 czerwca br. w regionie mazowieckim nastąpiła zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.


 

 • Niskie Podatki

 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem / 2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.06.2022 do godz. 21:00 dnia 28.06.2022


 

 • plakat
W imieniu Gminy Wieliszew serdecznie zapraszamy na 8. Ultramaraton Powstańca 1944 w dniu 31 lipca 2022 r.
W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na wymagającej trasie o długości 63 km indywidualnie lub w sztafetach (od 2 do 7 osób) zawodnicy będą musieli przebyć szlak "kuriera powstańczego" i zaliczyć kolejne punkty kontrolne i punkty zmian, związane z historycznym szlakiem Polski Walczącej. Na każdym z nich uczestnicy zbierają pieczątki. Startować można w wielu kategoriach, m.in.: indywidualnie lub tworząc sztafety.
Start/Meta: Wieliszew k. Warszawy
Dystans: 63 km
FB: Ultramaraton Powstańca 1944

 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem / 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.06.2022 do godz. 22:00 dnia 20.06.2022


 

W związku z obowiązywaniem ustawy o gatunkach obcych, osoby przetrzymujące rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić czy posiadają ważne zezwolenia. Za naruszanie przepisów dotyczących IGO grożą wysokie kary, dlatego na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/gdos/uwaga-wazne-informacje-ws-inwazyjnych-gatunkow-obcych-groza-wysokie-kary  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyjaśnia, jakie działania należy podjąć, żeby nie narazić się na popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.
Lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii znajduje się w załączniku.