Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Koła Łowieckie

Treść strony

Zgodnie ze zmianami jakie weszły z dniem 1 kwietnia 2018 r.  w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 t. j.) szkody powstałe w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz takie powstałe w trakcie wykonywania polowania należy zgłaszać do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. 

Szacowania szkód a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:1)przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Wniosek (załącznik nr 1) zawiera w szczególności:

- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

- wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 


 

Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Baboszewo

Nazwa koła łowieckiego

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Numer obwodu łowieckiego

Koło Łowieckie Nr 32 „przy Ministerstwie Rolnictwa”
z siedzibą w Warszawie

ul. Nicejska 1 m. 223
02-763 Warszawa

22 842 91 28

 

161

 

Koło Łowieckie „JEDYNKA”
z siedzibą w Warszawie
ul. Nowy Świat 35

 

Jacek Lemański
ul. Lewicka 2
02-542 Warszawa

Konrad Drzewiecki – Warszawa
601 505 970
Podłowczy Ciechanów
(p. Zborowski) – 694 488 048

 

185

 

 

Koło Łowieckie Nr 3 „BAŻANT” z siedzibą
w Płońsku

 

 

DOMEK MYŚLIWSKI
Kiełki 58A
09-130 Baboszewo

1. Prezes Janusz Lipczewski – 601312663
2. Łowczy Grzegorz Morawski - 608321136
3. Podłowczy Andrzej Miszawski - 668289463
4. Skarbnik Anna Banaszewska – 606936917
5. Sekretarz Hubert Banaszewski - 604237623

 

 

175
202

Koło Łowieckie „BIELIK”
z siedzibą w Pęsach

Pęsy 5
09-140 Raciąż

Łowczy Andrzej Czyż – 508 274 530

186

Koło Łowieckie Nr 1 „JEDNOŚĆ” z siedzibą
w Płońsku

z/s Galominek Nowy 7
09-130 Baboszewo

Zbigniew Szydłowski – 660 435 835

203

 

Koło Łowieckie „KOLIBER”
z siedzibą w Warszawie
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

 

 

00-723 Warszawa 88
Skrytka pocztowa 39

 

 

Prezes Jacek Ołdak -
601 353 996

 

 

204

Koło Łowieckie Nr 2 „SŁONKA” z siedzibą
w Płońsku

ul. Grunwaldzka 11/3
09-100 Płońsk

23 662 30 19

219
220

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, Okręg Ciechanów: www.ciechanow.pzlow.pl

  • Mapa obwodów łowieckich

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska