Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Historia (GBP)

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

SZKIC HISTORYCZNY

  • GBP1

Pięćdziesiąt sześć lat temu na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej w Baboszewie powołano Gromadzką Bibliotekę Publiczną, która zgodnie z ówczesnymi przepisami miała pełnić rolę placówki kulturalnej, szerzącej kulturę masową na terenie wiejskiej gromady. Osobą prowadzącą bibliotekę w latach 1950 – 1979 była Pani Irena Jaźwińska. Oprócz Biblioteki Gromadzkiej działały cztery Filie Biblioteczne w miejscowościach: Rzewin, Sarbiewo, Niedarzyn, Dziektarzewo, oraz około dwudziestu punktów bibliotecznych. W 1975 roku przemianowano bibliotekę gromadzką i została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna. Ze względu na większe potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Polesie w 1979 roku filia biblioteczna z Dziektarzewa została przeniesiona do Polesia (budynku na terenie szkoły podstawowej). W latach 1979 – 1982 funkcję kierownika biblioteki pełniła Pani Jolanta Dzięgielewska. Od lutego 1982 roku kierownikiem biblioteki została Pani Małgorzata Bugajewska, która tę placówkę prowadzi do chwili obecnej. Przyszedł czas transformacji, rok 1989 – 1990 zmiany we władzach Gminy i lęk czy uda się utrzymać sieć biblioteczną w całości. Niestety została zlikwidowana Filia Biblioteczna w Polesiu oraz wszystkie punkty biblioteczne działające na terenie gminy. Księgozbiór filii wraz z wyposażeniem przekazano miejscowej bibliotece szkolnej. W listopadzie 2001 roku przeniesiono Filię Biblioteczną z Niedarzyna do Mystkowa ze względu na lepszą lokalizację placówki. W tym także roku zawieszono działalność Filii Bibliotecznej w Rzewinie ze względu na trudne warunki lokalowe.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska