Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Kino Samochodowe - 29.08.2020

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

KINO SAMOCHODOWE W BABOSZEWIE

Serdecznie zapraszamy

do udziału w Kinie Samochodowym w Baboszewie.

Sobota 29 sierpnia 2020 roku godz.21.00
Plac rekreacyjny przy ul. Przemysłowej i Warszawskiej.

 

WJAZD na teren wydarzenia wyłącznie OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ od godz. 20.30

DARMOWY POPCORN DLA KAŻDEGO

KONIECZNIE należy zapoznać się z REGULAMINEM KINA SAMOCHODOWEGO

Ilość miejsc ograniczona - 100 osób, decyduje kolejność przyjazdu na miejsce projekcji.

Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia.

Liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami – obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.

Każdy uczestnik Wydarzenia przy wjeździe na teren kina samochodowego poddany będzie bezdotykowemu pomiarowi temperatury, przeprowadzonemu przez obsługę kina. W przypadku stwierdzenia u któregoś z Uczestników Wydarzenia temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie zostanie wpuszczona na teren kina i nie może uczestniczyć w pokazie. Uczestnictwo z Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury. W trakcie wjazdu na teren wydarzenia, każdy uczestnik zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Dane będą zbierane wyłącznie na potrzeby identyfikacji osób biorących udział w wydarzeniu na wypadek pojawienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dane uczestników będą przekazane podmiotom uprawnionym w szczególności Inspekcji Sanitarnej. Będą przechowywane przez okres 14 dni. Odmowa podania w/w danych będzie skutkowała niewpuszczeniem na plac wydarzenia.

Wytyczne dla kin plenerowych i samochodowych >>>

 

  • Kino samochodowe

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska