Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Treść strony


Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

1) firma CARBON-ŁĘG Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgu Kościelnym 19a, 09-210 Drobin

2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy:

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Baboszewie, ul. Warszawska 9E czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00-15:00 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 10:00-12:00.

- Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) jeden raz na kwartał z terenu nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańca do Urzędu Gminy Baboszewo w dniach:

21.03.2018 r.;

20.06.2018 r.;

19.09.2018 r.;

19.12.2018 r.

 

(Zgłoszeń można dokonywać na adres siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. 23 6611091 wew. 37.)

 

W powyższych punktach można oddać następujące frakcje odpadów:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory.

 

 


 

 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska