Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Projekt ASI - Aktywizacja Społeczeństwa Informatycznego

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • Na białym tle widnieją loga Funduszu Europejskiego Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowsze serce Polski oraz logo Unii...

PROJEKT ASI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Gmina Baboszewo brała udział w projekcie 

 "REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA  DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI" (ASI)

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

• Całkowita wartość projektu: 98 033 885,48 zł

• Wkład Funduszu Europejskiego : 76 314 736.66 zł

Informacje o realizacji projektu

Projekt ASI zakłada w szczególności wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT. 

Cele bezpośrednie Projektu to:

  • Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).
  • Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania.
  • Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

 

Link do strony zawierający aktualne informację o programie ASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska