Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości.
 
CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.
CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw. Prace nad systemem rozpoczęły się 1 marca br.
 
W okolicach 1 maja 2021 r. zostaną zaimplementowane mechanizmy logowania i rejestracji oraz funkcje składania deklaracji. Do 1 czerwca br. planowane jest wprowadzenie funkcji obsługi deklaracji. W pełni funkcjonalny system CEEB zostanie uruchomiony i wdrożony 30 czerwca br. tak, by wszyscy mieszkańcy Polski mieli możliwości złożenia deklaracji od 1 lipca br.
Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Składania deklaracji cyfrowo będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.
 
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji będzie trzeba zawrzeć poszczególne informacje:
• imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
• adres numer (opcjonalnie)
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji:
• dla budynków i lokali mieszkalnych oraz
• dla budynków i lokali niemieszkalnych.
 
Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem system CEEB, oraz w formie papierowej. Deklaracją można złożyć listem lub złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynków.
Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.
W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 
 
  • s

Informacja dla właścicieli i zarządców budynków

Deklarację  dotyczącą źródeł ciepła  można składać od 1 lipca 2021 r.za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Baboszewo.

Szczegółowe informacje można uzyskac pod nr telefonu: (23) 661 10 91 w. 37

lub przez e-mail: dobrzynska@gminababoszewo.pl.

 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska