Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Fundusze Unijne - lata 2007-2013

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Inwestycje realizowane przez Gminę Baboszewo 
w Latach 2007-2013

Gmina Baboszewo w latach 2007-2013 realizuje/zrealizowała następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM)

Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza

  • Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu [więcej]

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska