Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ochrona Przeciwpożarowa

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Na terenie Gminy Baboszewo działa siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwsza jednostka powstała 1926 roku w Baboszewie, w rok później utworzona została OSP Wola Folwark. W 1929 roku utworzono OSP Sarbiewo, w rok później OSP Niedarzyn, a w 1933 roku powstała OSP Dramin. Do najmłodszych jednostek można zaliczyć OSP Dziektarzewo, która powstała w 1965 roku, oraz OSP Cywiny Wojskie utworzone w 1970 roku. Trzy jednostki z terenu gminy zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego KRSG i stanowią operacyjne zabezpieczenie nie tylko gminy Baboszewo i powiatu płońskiego. Od 1995 roku do KRSG należy OSP Baboszewo, od 2000 roku OSP Wola Folwark, a od 2021 roku OSP Dziektarzewo.

 

Bycie strażakiem to już dla wielu rodzin tradycja, wśród członków OSP z terenu Gminy Baboszewo można znaleźć przedstawicieli kilku pokoleń. Działalność OSP integruje również mieszkańców wsi.

 • strażacy

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Baboszewo

 • Prezes Wojciech Wolder
 • Wiceprezes Mateusz Malczewski
 • Wiceprezes Antoni Gierkowski
 • Komendant Gminny Marek Gierkowski
 • Sekretarz Jarosław Łepkowski
 • Skarbnik Ryszard Wojciechowski
 • Członek Prezydium Marek Piekarski
 • Członek Marcin Górski
 • Członek Tomasz Karwowski
 • Członek Dariusz Brzeziński
 • Członek Adam Lewandowski
 • Członek Tadeusz Felczak
 • Członek Jarosław Kleniewski
 • Członek Sławomir Goszczycki 
 • Członek Jerzy Wichowski
 • Członek Mariusz Kwiatkowski

 


 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska