Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Radosna Szkoła

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • radosna szkoła

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkołach Podstawowych w Baboszewie, Sarbiewie, Polesiu i Mystkowie

Gmina Baboszewo jest organem prowadzącym cztery Szkoły Podstawowe znajdujące się: w Baboszewie, Sarbiewie, Polesiu i Mystkowie. Uruchomienie Rządowego Programu Radosna Szkoła cieszyło się dużym zainteresowaniem dyrektorów, czego efektem było złożenie w 2009 roku wniosku o dofinansowanie przez wszystkie cztery szkoły. Wnioski te zostały pozytywnie rozpatrzone i uzyskały wnioskowane wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.

 • Kwota przyznanego wsparcia 29 883,26 zł w tym:
 • Szkoła Podstawowa w Baboszewie 11 996,26 zł
 • Szkoła Podstawowa w Sarbiewie 6 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Polesiu 5 914,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Mystkowie 5 973,00 zł

Otrzymane wsparcie finansowe pomogło w przygotowaniu szkół do obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Na podstawie przygotowanych przez dyrektorów szkół sprawozdań wynika, że zakupione pomoce (miękkie klocki, miękkie piłki, gry, układanki, itp), uatrakcyjniły zajęcia edukacyjne, wspomagają rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny. Dzieci z większym zaangażowanie uczestniczą w zajęciach.


Utworzenie szkolnych placów zabaw

W ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Gmina Baboszewo otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na budowę placów zabaw:

edycja 2011 

 • budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie,
  Wartość inwestycji 218 056,23 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 115 450,00 zł.
 • budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Wartość inwestycji 113 228,71 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 63 850,00 zł.

edycja 2014

 • budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im J. Brodeckiego w Polesiu.
  Wartość inwestycji 169 769,80 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 63 850,00 zł.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska