Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Punkt Konsultacyjno Informacyjny

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Punkt Konsultacyjno Informacyjny 
czynny jest we wtorki w godz. 8.00-13.00 
i czwartki w godz. 11.00-16.00 
tel. 236611091-92


Punkt Konsultacyjno Informacyjny mieści się w budynku obok Urzędu Gminy Baboszewo (siedziba MODR w Warszawie oddział Poświętne w Płońsku)

Zadania Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego:

 • motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia
 • udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu/ uczestnictwo w grupie wsparcia w placówce odwykowej/
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej,udzielanie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
 • udzielanie informacji o dostępnych miejscach pomocy /pomoc psychologiczna, psychiatryczna/

Punkt konsultacyjny współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, Policją, Opieką Społeczną i Szkołami działającymi na terenie gminy.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska