Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2021 r.

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 23 grudnia 2021r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2022r w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej. Więcej informacji pod linkiem:

Rok 2022 | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Gminy w Baboszewie (gminababoszewo.pl)


 

Informujemy, że dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w roku 2022 pełnione będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14-15. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2022 r.

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2022 r.
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2022 r.
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2022 r.
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2022 r.

 

Związek Banków Polskich przekazuje ulotki informacyjne dotyczące przeciwdziałaniu przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości oraz systemie zastrzegania kart.
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych www.dokumentyzastrzezone.pl oraz www.zastrzegam.pl
 • Ogłoszenie
 • Utrata Dokumentów
 • Zarządzenie
 • szkolenie przedsiębiorczość 12.2021
 • Konkurs dla kół gospodyń wiejskich
Gmina Baboszewo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” 
➡ Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
➡ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”
W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Mystkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci:
✅ zestawów komputerowych,
✅ laptopów,
✅ drukarek,
✅ urządzenia wielofunkcyjnego,
✅ projektora multimedialnego,
✅ monitora interaktywnego,
✅ pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną.
Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie 
 • Badanie kontrolne w NSP 2021

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 - co to oznacza dla Ciebie?

Zasadnicza część spisu powszechnego zakończyła się 30 września. To jednak nie koniec prac spisowych – przed nami jeszcze badanie kontrolne, które potrwa od 12 do 24 listopada. Obejmie ono w skali kraju losowo wybrane 100 tys. mieszkań, a jego celem będzie ocena jakości danych pozyskanych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Udział w tym badaniu jest obowiązkowy i równie ważny, co w samym spisie!

 • Związek Banków Polskich

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

 • Utrata Dokumentów

 

 • plakat_a3_badanie_kontrolne_nsp_2021
 • plakat 11. 11

Informacja o przystąpieniu do opracowania

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

na terenie gminy Baboszewo na lata 2022-2026

 

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baboszewo zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Baboszewo o udział w badaniu ankietowym. Badanie ankietowe jest anonimowe i trwa do 10 listopada 2021r.

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w listopadzie odbędzie się 18.11.21 r. w godz. 14.00 - 15.30

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

 • Komunikat_konsultacje_ Uchwała _zmiana_Program_współpracy_na_2022_Page_1
 • Komunikat_konsultacje_ Uchwała _zmiana_Program_współpracy_na_2022_Page_2
 • zal. nr 2_Formularz_konsultacji_Program_współpracy_zmiany_2022 (1)_Page_1
 • zal. nr 2_Formularz_konsultacji_Program_współpracy_zmiany_2022 (1)_Page_2

 

Nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną od 7 listopada 2021 roku.

 • Nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną od 7 listopada 2021 roku.

 

 • Zarządzenie-Nr-ORG.120.40

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się wykonanie- w cyklu 5 letnim- opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. 

 • Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024
 • Ulotka (1)
 • Ogłoszenie naboru na powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej
 • Plakat_Konkurs_Mazowieckie_Barwy_Wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  1. wolontariat indywidualny;

  2. wolontariat grupowy;

  3. wolontariat w szkole lub przedszkolu;

  4. wolontariat seniorów;

  5. kategoria specjalna - wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 1 do 30 września br.

 • Bezpłatne konsultacje w ramach mobilnego punktu informacyjnego
 

Rowerzyści zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu. Wsiadając na rower powinniśmy o tym pamiętać i zawsze przestrzegać elementarnych zasad bezpieczeństwa.

Rowerzyści, tak jak i kierujący pojazdami oraz piesi, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.

Pamiętajmy, że:

 • rowerzyści powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszają. W przypadku braku drogi rowerowej można poruszać się poboczem lub jezdnią;

 • jeśli przewozimy dziecko do lat 7, to tylko i wyłącznie, kiedy jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;

 • korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła);

 • rowerzyści, którzy korzystają z chodnika lub drogi dla pieszych, są obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

  Należy pamiętać, że:

 • Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Po ukończeniu 18. roku życia dokument taki nie jest wymagany.

 • Osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej porusza się po drogach na zasadach ruchu pieszych.

Rower powinien posiadać odpowiednie wyposażenie i być sprawny technicznie. Bardzo istotne jest oświetlenie. Polskie prawo reguluje to jasno. Jeżdżąc w dzień, należy posiadać tylne oświetlenie odblaskowe w kolorze czerwonym. W trakcie jazdy po zmroku dochodzi jeszcze przednie oświetlenie białe lub żółte oraz tylne czerwone. Sam rower powinien być przygotowany do jazdy, a najważniejsze jest sprawdzenie hamulców. Musi mieć też na wyposażeniu dzwonek.

Ważne jest, aby zarówno rowerzyści, jak i pozostali kierujący, pamiętali o respektowaniu zasad związanych z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizowanie z wyprzedzeniem zamiaru wykonania manewru, także ma duży wpływ na bezpieczeństwo.

Kierowców przestrzegamy, aby podczas wyprzedzania rowerzysty zachowywali szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp. Odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma zapisów dotyczących kasków ochronnych ani kamizelek odblaskowych. Pamiętajmy jednak, że zakładając kask chronimy głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Policja apeluje do wszystkich kierujących o respektowanie przepisów ruchu drogowego oraz o wzajemny szacunek.

Źródło: BRD KGP/www.policja.pl

Informacja!

Wójt Gminy Baboszewo informuje hodowców trzody chlewnej o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dot. stosowania nowych zasad bioasekuracji w zwalczaniu ASF w związku z opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2021/65 z dnia 07.04.2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a w szczególności tworzenia planów bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw.
Konsultacje odbywają się w każdą środę w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku, ul. zajazd 4, 09-100 Płońsk, w godzinach 14:00 - 15:30.

Audyt Krajobrazowy Ankieta MBPR

W imieniu Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego przekazujemy ankietę z prośbą o udzielenie Przez Państwa odpowiedzi na zawarte w niej pytania. 

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem - https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6 

lub poprzez wydrukowanie poniżej udostępnionej akiety i wysłaniu skanu/zdjęcia na adres mailowy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl

 

 • Ankieta
 • Ankieta
 • Ankieta
 • 241338789_1959879384167568_5350387610426265148_n
 • 241525413_1959879510834222_7230267910516146218_n
 • 241531201_1959879237500916_2215715087552592294_n
 • dasdawd
 • dasdawd 2
 • dasdawd 3
 • Plakat_Sponsorski_Poziom (2)
 • Komunikat Prasowy
 • Kwalifikacja wojskowa 2021

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu płońskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 7 października do 2 listopada 2021 r.

Osoby podlegające wezwaniu do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Baboszewo, zostaną powiadomione pisemnie o dokładnym terminie i miejscu stawienia się.

Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności przeprowadzonych w określonym czasie przez Wójta, Powiatową Komisję Lekarską i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w celu:

 • założenia ewidencji wojskowej,

 • ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej,

 • wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,

 • rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez Wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat (w tym roku do kwalifikacji stawać będzie rocznik 2002). Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli 18 rok życia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 24 rok życia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane), a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (dla mieszkańców gminy Baboszewo jest to WKU Ciechanów). Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, a terminy jej przeprowadzenia są ustalane w rozporządzeniu MON i MSWiA. Wójt wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły się stawić do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, zobowiązane są zawiadomić o tym Wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa (np. pobyt w szpitalu czy za granicą).

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – w celu okazania go Wójtowi,

 • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej,

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień,

 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedstawienia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny (osoby z orzeczoną kat. B), powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 lub 24 miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,

 • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 • osoby urodzone w latach 2000-2001, które wcześniej zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,

 • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko – dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej:

 • wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia), zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 • które zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności „B”nie będą przenoszone do rezerwy i po okresie czasowej niezdolności będą kierowane do właściwej komisji lekarskiej,

 • które na podstawie prawomocnego orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kategoria zdolności „E” - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Opracowanie:

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego


 

NIE dla AFS

 • Kampania Informacyjna

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.
 • autor: Wojciech Wolder, data: 2021-08-20

 

 • Komunikat

„TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJ. MAZOWIECKIM. II EDYCJA”