Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Karta Dużej Rodziny

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Karta Dużej Rodziny

  • kdr photo

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Z ulg cenowych mogą skorzystać wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny. Jest ona bezpłatnie wydawana tym rodzicom (oraz małżonkom rodziców), którzy mieli co najmniej troje dzieci. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Jest ona przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą dostać między innymi: zniżki na przejazdy kolejowe, ulgi w opłacie za paszport oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.W Gminie Baboszewo posiadacze KDR uprawnieni są do 20% zniżki w opłatach za odbiór odpadów komunalnych. Więcej informacji oraz listę wszystkich instytucji państwowych i firm prywatnych, które oferują zniżki można znaleźć na stronie rodzina.gov.pl.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska