Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Rekrutacja

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • logotyp

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" POIG.08.03.00-14-304/13 realizowany przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.


WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie, Lista rezerwowa Ubiegających do udziału w projekcie, Lista Ubiegających niezakwalifikowanych do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" [pobierz]


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
OD 05.03.2014 r. DO 19.03.2014 r.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie powinny:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 • Wypełniony formularz wraz z niezbędnymi dokumentami dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A pokój nr 12 w terminie od 05.03.2014r. do 19.03.2014r. w godzinach od 9:00 do 14:00
 • Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska