Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Baboszewie na ulicach Polna, J. A. Brodeckich, 19 Stycznia

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • logo_prow3

"Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Baboszewie na ulicach Polna, J. A. Brodeckich, 19 Stycznia"

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja "Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Baboszewie na ulicach Polna, J. A. Brodeckich, 19 Stycznia" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Programu Rozwoju i Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Całkowity koszt operacji: 520 292,16 zł
Udział środków UE: 248 267 zł (47,72 %)
Wkład Gminy Baboszewo: 272 025,16 zł (52,28 %)


 

  • prow

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 Gminie Baboszewo zostanie przyznana, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, pomoc w wysokości 347 958,00 zł (jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych operacji) na realizację operacji "Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Baboszewie na ulicach Polna, J. A. Brodeckich, 19 Stycznia w Baboszewie". Umowę w tej sprawie podpisali w dniu 22 października 2009 roku Wicemarszałek Stefan Kotlewski i Wójt Gminy Baboszewo Wiesław Przedpełski.

Przedmiotem operacji jest budowa chodników oraz ścieżek rowerowych o szerokości zmiennej od 1,50 m do 2,50 m. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm natomiast ścieżki rowerowe z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 cm. Na całym odcinku budowy ciągów pieszo - rowerowych występują działki i zabudowania, które powinny mieć zapewniony dojazd. Dlatego też wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm. W nawiązaniu do istniejącego rozwiązania sytuacyjnego jest to element nadający atrakcyjności miejscowości Baboszewo oraz poprawiający bezpieczeństwo osób pieszych i rowerzystów. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca robót Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Bud-System, Monika Kościuszkiewicz, ul.Sybiraków 17/7, 15-204 Białystok; Usługi Dźwigowo - Montażowe, Łukasz Skup, ul. Podlaska 2/25, 08-101 Siedlce. 

Wartość inwestycji wynosi 520 292,16 zł. Prace zostały rozpoczęte w dniu 7 maja 2010 roku.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska