Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025

Urząd Gminy Baboszewo informuje, iż rozpoczyna prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025, która jest dokumentem strategicznym Gminy i określa najważniejsze kierunki rozwoju obszaru na najbliższe lata. W związku z powyższym prosimy o aktywne uczestnictwo: mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych oraz warsztatach mających na celu wypracowanie wspólnej wizji, celów oraz kierunków rozwojowych Gminy Baboszewo  na lata 2015-2025. 

Lista planowanych do realizacji działań zawarta w nowej Strategii będzie miała kluczowe znaczenie z uwagi na:

  • możliwość pozyskania środków europejskich na ich realizację w nowej perspektywie finansowej,
  • rozwój gospodarczy i społeczny Gminy.

 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska