Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności

Treść strony

-
2020.01.23

Uwaga !!!

Zwracajmy uwagę na nietypowe zachowania w naszym otoczeniu.

Wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju.

Obowiązuje on od czwartku 23 stycznia 2020 r. do środy 29 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny ‼️!

Więcej informacji po kliknięciu. 

Ulotka
2020.01.22

Zaproszenie na szkolenie "Cyfrowy Obywatel Gminy Baboszewo"

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Cyfrowy Obywatel Gminy Baboszewo". Dokumenty zgłoszeniowa można pobrać w Urzędzie Gminy bądź pobrać ze strony internetowej (wystarczy nacisnąć na obrazek tej aktualności).

Nowa Deklaracja
2020.01.20

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z Uchwałą NR XIV.89.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, która przewiduje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł z miesięcznej opłaty, informujemy o konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu (należy nacisnąć na obrazek tej aktualności), w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Baboszewo oraz od 24 stycznia u sołtysów. W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny konieczne jest dołączenie informacji o osobach, które ją posiadają i faktycznie przebywają na terenie danej nieruchomości.

-
2020.01.10

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.12.2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 

-
2020.01.10

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

-
2020.01.09

Harmonogram odbioru odpadów

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska