Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności

Treść strony

plakat "Włącz swoją szansę"
2018.07.19

Projekt „Włącz swoją szansę”

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i wyższa zdolność do zatrudnienia dzięki nabyciu kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy w województwie mazowieckim dla 60 osób (w tym min. 36 kobiet).

Kolonie - informacje
2018.07.18

Dziesięciodniowe kolonie nad morzem dla dzieci rolników z gminy Baboszewo!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało dofinansowanie z  FSUSR  na organizację koloni dla dzieci które nie ukończyły 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS. Wypoczynek będzie miła miejsce w miejscowości Darłowo, woj. zachodniopomorskie w terminie: 11.08-21.08.2018. Karty zgłoszeń na kolonie oraz inne niezbędne informacje uzyskają Państwo w UG Baboszewo, pok. 30.

logo IMGW
2018.07.16

Intensywne opady deszczu z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie intensywnych opadów deszczu z burzami  w dniu dzisiejszym dla Województwa Mazowieckiego (38 powiatów).

MBW_plakat_11.06.2018.jpg
2018.07.11

Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Szczegóły pod adresem http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html

logo LRD
2018.07.10

Informacja o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 .

GBP w Baboszewie
2018.07.05

W dniach 09.07.2018 r. - 20.07.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie czynna w godz. 900 - 1600

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska