Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności

Treść strony

Komunikat
2022.09.15

Komunikat 88/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 15.09.2022r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia, gmina Baboszewo.

-
2022.08.30

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach: indywidualny wolontariusz, wolontariat grupowy, szkolne/przedszkolne koło wolontariatu, wolontariat seniorów, kategoria specjalna - pomoc Ukrainie

-
2022.06.29

-
2022.06.10

-
2022.06.01

-
2022.04.11

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska