Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Projekt "Dostępny samorząd – granty"

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

8HT+v9W9FuCDQAAAAASUVORK5CYII=

Dostępny samorząd – granty


 

 

Gmina Baboszewo zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której przedmiotem jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Baboszewo”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Baboszewo dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez eliminowanie barier w obszarach:

 • architektonicznym,
 • cyfrowym,
 • komunikacyjno-informacyjnym.

 

W ramach umowy planowane jest  m.in.:

 • Wykonanie: remontu i dostosowanie sanitariatu do potrzeb OZN, malowanie korytarzy i klatek schodowych na kolor kontrastujący względem podłogi, oznaczenia drzwi wejściowych do pomieszczeń oraz poręczy w alfabecie Braille’a, oznaczenia miejsca postojowego dla rodzin z dziećmi, likwidacji progów w drzwiach, oznaczenia biegów schodowych.
 • Zakup: ławek do osób oczekujących, stojaków na rowery, wycieraczki systemowej, urządzenia wielofunkcyjnego z oprogramowaniem do skanowania dokumentów w formie dostępnej, pętli indukcyjnej, planu tyflograficznego, krzesła ewakuacyjnego i maty ewakuacyjnej, abonamentu na usługę tłumacza języka migowego.

 

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

 

PYbdezYkaZMmUbbtm0nX19ffTdBEF4mIg4EQRAEQRAEQVCIOBAEQRAEQRAEQSHiQBAEQRAEQRAEhYgDQRAEQRAEQRAUIg4EQRAEQRAEQVCIOBAEQRAEQRAEQSHiQBAEQRAEQRAEhYgDQRAEQRAEQRAUIg4EQRAEQRAEQVCIOBAEQRAEQRAEgSH6f45bWA7HiGN7AAAAAElFTkSuQmCC

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska