Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

WAŻNE TELEFONY

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - GMINA BABOSZEWO

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

tel.: (23) 661 10 91 w. 37

fax.: (23) 661 10 71

email: zk@gminababoszewo.pl


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PŁOŃSKU

pon.-pt. 7:30-15:30

tel.: (23) 662 99 52

fax.: (23) 663 24 23

email: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

soboty, niedziele i święta

 tel.: (23) 662 27 16, fax. : (23) 662 27 87

email: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy: 602 254 720


KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PŁOŃSKU

ul. 1 maja 3, 09-100 Płońsk

tel. 997 / 112 / (23) 662 15 00 / (23) 662 15 50

fax.: (23) 662 12 48

www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpn


KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PŁOŃSKU

ul. Rutkowskiego 16, 09-100 Płońsk

tel.: 998

email: plonsk@mazowsze.straz.pl


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOŃSKU

ul. Sienkiewicza 7A, 09-100 Płońsk

tel.: (23) 662 28 39

fax.: (23) 662 28 39 w. 30

email: plonsk@psse.waw.pl


POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PŁOŃSKU

ul. Zajazd 4, 09-100 Płońsk

tel.: (23) 662 22 45 / (23) 663 29 96

fax.: (23) 662 22 45

www.piw-plonsk.mojbip.pl


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk

tel./fax.: (23) 662 73 61


MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)

Sekretariat pokój 535: tel. (22) 695 64 81

 fax.: (22) 695 64 84

email: wbzk@mazowieckie.pl


WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dyżurny:

całodobowy telefon alarmowy: 987

tel. (22) 595 13 01 / (22) 595 13 00

fax: (22) 620 19 40 / (22) 695 63 53

e-mail: kryzys@mazowieckie.pl


ENERGA OPERATOR


Zgłaszanie awarii:

  • w przypadku zagrożenia życia należy bezwzględnie korzystać z numeru 991,

801 404 404 (dla klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości znajdującej się na granicy obszaru obsługiwanego przez ENERGA-OPERATOR SA lub gdy zgłaszający przebywa na terenie innego Oddziału niż miejsce zamieszkania)

  • sms – Aby zgłosić awarię wyślij sms o treści AWARIA na numer 3991 i dalej postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami

    WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE DELEGATURA W CIECHANOWIE 

ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów

tel. (23) 672-59-55 / (23) 672-38-62

fax: (23) 672-52-61

e-mail: ciechanow@wios.warszawa.pl


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CIECHANOWIE

ul. Orylska 6, 06-400 Ciechanów

Centrala telefoniczna WKU w Ciechanowie:

Dyżurka/Portier SUFO

tel. 261 341 503

fax – tel. 261 341 513

e-mail: wkuciechanow@ron.mil.pl

www.ciechanow.wku.wp.mil.pl


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Centrala telefoniczna (23) 661 77 00, (23) 661 34 00

email: kontakt@szpitalplonsk.pl

 www.szpitalplonsk.pl


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU

ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk

tel. (23) 661 39 34

tel.fax (23) 662 20 44

email: pzd2044@wp.pl

www.pzd-plonsk.pl


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PŁOŃSKU

ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk

tel/fax (23) 662 75 49

e-mail: pcprplonsk1@wp.pl

 www.plonsk.pcpr.info


Ogólnopolski numer alarmowy w nagłych wypadkach - 112

Policja - 997

Straż Pożarna - 998

Pogotowie - 999

Pogotowie gazowe - 992

Pogotowie energetyczne - 991

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna - 0 800 120 148

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna - (22) 425 98 48 / 692 139 963

Pomarańczowa Linia (dla rodziców których dzieci piją) - 0 801 140 068

Infolinia Stowarzyszenia KARAN (skieruje do odpowiednich instytucji i pomaga w problemach związanych z narkotykami) - 0 800 120 289

Niebieska Linia - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie - 0 801 120 002

Ogólnopolski Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży - 116111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 0 800 121 212

Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet - dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją - (22) 621 35 37

ITAKA - Infolinia dla rodzin osób zaginionych - 0 801 247 070 / 654 70 70

 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska