Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu „Gospodarka wodno — ściekowa" pn.:

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii"

mająca na celu:

rozwój infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnșwialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 1 424 574,00 zł

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska