Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Chcemy osiągnąć ...

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Chcemy osiągnąć ...

Włączając się w kampanię "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" chcemy zachęcić mieszkańców naszej gminy do oceny własnego modelu picia oraz do odpowiedzi na pytanie - "Czy moje picie jest bezpieczne?" 

Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz nakłanianie do abstynencji młodzieży, kobiet w ciąży , kierowców oraz pokazanie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie granice są tego ryzyka. Chcemy poinformować o zagrożeniach jakie mogą pojawić się w związku z nadmiernym piciem. 

Kampania jest adresowana do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych również do tych, którym wydaje się, że "ja piję niewiele". W ramach kampanii dla młodzieży skierowany będzie program profilaktyczny. Dla tej grupy docelowej powstała strona internetowa, która pokazuje że najbardziej bezpieczniej dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. 

Narzędzia kampanii to: plakaty , materiały edukacyjne, broszury ,ulotki przewodniki - materiały trafią do przychodni lekarskich, ośrodka pomocy społecznej, szkół, świetlicy. W/w materiały również dostępne są w Urzędzie Gminy -Punkt Konsultacyjny GKRPA 
Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska