Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Grafika Herbu i Flagi

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

HERB I FLAGA GMINY BABOSZEWO

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Baboszewo prawo do używania herbu i flagi przysługuje: Radzie Gminy, Wójtowi, Jednostkom organizacyjnym Gminy, jednostkom pomocniczym Gminy - Sołectwom.

Osoby fizyczne i inne podmioty mogą wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunek herbu i flagi w celach komercyjnych wyłącznie za pisemną zgodą udzieloną przez Wójta Gminy Baboszewo. W celu otrzymania zgody należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Baboszewo. 

  • Herb Gminy Baboszewo
  • Flaga Gminy Baboszewo

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska