Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Czytelnia Internetowa

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Czytelnia Internetowa

  • czytelnia komputerowa

Program "Ikonk@"

W styczniu 2006 roku w Bibliotece Publicznej w Baboszewie, w ramach programu Ikonk@, nad którym patronat objęło Ministerstwo Nauki i Infomatyzacji, otwarta została czytelnia internetowa, będąca punktem powszechnego dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Baboszewo, służy przede wszystkim jako zródła informacji. Program Ikonk@ polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są czytelniami internetowymi. Głównym celem Ikonki jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności Polski taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Internetu, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej i realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyposażenie bibliotek publicznych - szczególnie tych zlokalizowanych w małych miejscowościach - w czytelnie internetowe, daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej oświeceniowej roli - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. Udostępnienie tysiącom nowych użytkowników możliwości korzystania zarówno z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej, jak i z innych zasobów edukacyjnych Internetu stanowi istotny element wyrównywania szans obywateli w dostępie do wiedzy. W bardzo wielu gminach Ikonk@ stanowi jedyny punkt powszechnego dostępu do Internetu, dlatego zainteresowanie programem - zarówno gmin, jak i mediów - jest niezmiernie duże. 
Źródło: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada czytelnię komputerową wyposażoną w trzy stanowiska komputerowe. 

Czytelnia internetowa czynna w godzinach otwarcia biblioteki.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska