Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Senior+

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • senior1
  • senior2

Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo realizuje zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” dofinansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 104.250,00 zł w tym kwota dotacji 83.400,00 zł. Pozostała część kosztów finansowana jest z Środków własnych. W ramach przeprowadzony realizacji zadania zostanie remont budynku przy ul. Spółdzielczej 4 w Baboszewie.

Ponadto zakupione i zamontowane zostanie wyposażenie niezbędne do funkcjonowania klubu, przygotowania i seniorów oferty realizowania dla prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej i opiekuńczej. Głównym zadaniem klubu będzie integracja, zaktywizowanie osób starszych, zaspokajanie ich potrzeb oraz przeciwdziałanie wykluczeniu ze społeczności.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska