Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Taryfy opłat

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

TARYFY OPŁAT obowiązujące od 02 czerwca 2022 roku

INFORMACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie informuje, że od dnia 2 czerwca 2022 roku zacznie obowiązywać nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Baboszewo zaopatrywanej z wodociągu Cieszkowo Kolonia oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Baboszewo eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie zgodnie z decyzją znak WA. RZT.70.353.2021/6 z dnia 27 kwietnia 2022 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zatwierdzona taryfa obowiązuje przez okres 3 lat i jest stosowana do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Ceny i stawki opłat netto w poszczególnych okresach obowiązywania nowej taryfy:

9k=


 

TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 21 czerwca 2018 roku

  • Informacja-Taryfy Opłat

Informacja z dnia 14.06.2018 r.


 

TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 30 września 2016 roku


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2

Opłata abonamentowa za wodomierz na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 139)

1 zł + 8% VAT=1,08 brutto

opłata za  m-c/punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT=1,08 brutto

opłata za  m-c/punkt poboru (odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

6,29 zł/m3 + 8% VAT = 6,79 zł brutto

7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto

 


 

TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 30 września 2015 roku


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru 
(odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

6,29 zł/m3 + 8% VAT< = 6,79 zł brutto

7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr VII/31/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni) i Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,10 zł/m3 + 8% VAT = 2,27 zł brutto

2

Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym

1. Wodomierz Ø 15-20mm

1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto

2. Wodomierz Ø 25-32mm

4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto

3. Wodomierz Ø 40-50mm

9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto

4. wodomierz sprzężony

43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto

5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody

1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska