Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Organizacja plenerowej imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. "Powitanie Lata 2012" w Baboszewie

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • logo prow4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja pn. "Organizacja plenerowej imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. "Powitanie Lata 2012" w Baboszewie" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Impreza zorganizowana 23 czerwca 2012 r. przez Gminę Baboszewo.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Całkowity koszt operacji 16 959,96 zł
Udział środków UE 10 892,29
Wkład Gminy Baboszewo 6 067,67 zł


 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska