Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Konkurs plastyczny 2023

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

(wybrane zapisy z regulaminu konkursu)

Organizator

Wójt Gminy Baboszewo

Koordynator Konkursu

Szkoła Podstawowa im. ks M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie

Cel konkurs

 1. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy ekologicznej, promowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska;
 2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów zagadnieniami ekologicznymi;
 3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci;
 4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.
 5. Rozwijanie wyobraźni uczniów, bazując na doświadczeniach.
 6. Integracja placówek szkolnych i promocja w środowisku lokalnym.
 7. promocja Gminy Baboszewo oraz Szkół z terenu Gminy.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej (plakatu) maksymalnie w formacie A3 o tematyce promującej postawy ekologiczne pod hasłem „Jestem eko – dbam o środowisko”.

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych z terenu gminy Baboszewo.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci od przedszkola do klasy III szkoły podstawowej.
 3. Uczestnik konkursu (osoba niepełnoletnia) zobowiązana jest do posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie.

Zasady

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez złożenie formularza zgłoszenia udziału stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z pracą konkursową.
 2. Każdy uczestnik konkursu (osoba niepełnoletnia) zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie.
 3. Uczestnik konkursu przygotowuje własnoręcznie i samodzielnie pracę konkursową o tematyce określonej w §2 regulaminu.
 4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 5. Praca konkursowa może być przygotowana dowolną techniką plastyczną np. kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp..
 6. Maksymalny format pracy – A3.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie oraz Pracę konkursową należy złożyć w sekretariacie szkoły/przedszkola w terminie do 17 maja 2023 r. do godz. 15.00
 2. Szkoła przekazuje zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi do Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, nie później niż do dnia 19 maja 2023 r..

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu w czasie Ekologicznego pikniku rodzinnego w Baboszewie – 28 maja 2023 r. około godz. 16.00.

Nagrody

 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci zestawów artystycznych i gier ekologicznych.

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród w czasie imprezy "Ekologiczny piknik rodzinny w Baboszewie" – 28 maja 2023 r. około godz. 16.00


Formularz zgłoszenia udziału w konkursie

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska