Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zwrot podatku akcyzowego

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy producent rolny, ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. 

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy zbierać faktury VAT 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach

  • od 01 lutego do 28 lutego danego roku - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku, w którym składany jest wniosek
  • od 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 lutego do 31 lipca roku, w którym składany jest wniosek.

Kwotę zwrotu podatku w danym roku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zwrot.
Jednocześnie kwota zwrotu nie może przekroczyć limitu ustalonego na dany rok. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych 

oraz 

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2020 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki do pobrania:

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska