Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Konkurs "Najładniejsze sołectwo w Gminie Baboszewo" - edycja I - 2021 rok

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

UWAGA!

Termin przyjmowania zgłoszeń

został wydłużony

do dnia 24 sierpnia 2021r.

Konkurs "Najładniejsze Sołectwo w Gminie Baboszewo"

Organizator

Wójt Gminy Baboszewo

Cel konkursu

 1. Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Baboszewo oraz kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących ochrony środowiska i środowiska naturalnego, uwrażliwienie mieszkańców Gminy na estetykę otoczenia i dbałość o środowisko naturalne;
 2. Propagowanie czystości i porządku w Gminie Baboszewo;
 3. Aktywizacja mieszkańców poszczególnych sołectw do pracy na rzecz lokalnej społeczności;
 4. Inspirowanie mieszkańców do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania, rozwijanie wrażliwości artystycznej;
 5. Pielęgnowanie lokalnych tradycji i kultury;
 6. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej.

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Sołectw w gminie Baboszewo.

 2. Sołectwo do konkursu zgłasza Sołtys.

Zasady

W ramach konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny Sołectw wg kryteriów:

 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie dostępnych (place, przystanki, skwery, drogi, tereny wokół sklepów, tablice informacyjne, place zabaw, figurki, pomniki itp.);
 2. Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych;
 3. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altany ogrodowe, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe, itp.);
 4. Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców na rzecz rozwoju i pielęgnowania tożsamości lokalnej;
 5. Właściwa numeracja posesji;
 6. Przygotowanie ozdoby dożynkowej – wieniec dożynkowy, dekoracje dożynkowe w sołectwie itp..

W ramach każdego kryterium sołectwo może otrzymać od 0 do 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia – 60 pkt.

Zwycięzcą konkursu zostaje te Sołectwo, które zdobędzie największą liczbę punktów.

Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem sołectw do konkursu.

Zgłoszenia

Zgłoszenie Sołectwa do konkursu (wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu)  należy przesłać na adres promocja@gminababoszewo.pl do dnia 24 sierpnia 2021 roku. Wiadomość zatytułowana „ Najładniejsze sołectwo 2021"

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny Sołectw dokona Komisja Konkursowa  powołana przez Wójta Gminy Baboszewo.

Ocena Sołectw zostanie przeprowadzona w termnie: od 25 sierpnia 2021 roku do 01 września 2021 roku.

Nagrody

Nagrodzone zostaną trzy najładniejsze Sołectwa:

 1. za zajęcie I miejsca – 1500 zł,
 2. za zajęcie II miejsca – 1000 zł,
 3. za zajęcie III miejsca – 500 zł.

 

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród nastąpi na imprezie plenerowej pod nazwą ,,Dożynki w Gminie Baboszewo’’ w dniu 05 września 2021 r.

 

Regulamin konkursu

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska