Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Przebudowa drogi gminnej Dłużniewo - Sarbiewo - Smardzewo

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Tablica 2

1. Opis projektu 

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej, której łączna długość wynosi 3027mb. Przebudowywana droga łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 7 Warszawa - Gdańsk, która zaliczana jest do sieci dróg TEN-T. Skrzyżowanie z drogą krajową nr 7 stanowi początek projektowanego odcinka drogi zgodnie z warunkami wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Koniec drogi wyznacza granica Gminy Baboszewo. 
Parametry projektowanej drogi:

 • klasa drogi L,
 • projektowana prędkość 50 km,
 • szerokość pasa ruchu zmienna 4,5-6,00m.
 • liczba pasów ruchu - 1,
 • pobocza żwirowe zmienne0,75-1,25m,
 • minimalny promień łuku poziomego: wklęsły 1500m, wypukły 1500m.

Na realizację tego projektu Gmina w poprzednim okresie finansowania inwestycji ze środków unijnych aplikowała o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006). Projekt zgodnie z Uchwałą nr 1579/299/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia znalazł na liście rezerwowej działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji i nie otrzymał dofinansowania. 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska