Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zaświadczenia

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 306a Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenia na wniosek jeżeli:

 • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Rodzaje najczęściej wydawanych zaświadczeń

 • zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych 

  Zaświadczenie zawiera informacje dotyczące wysokości zaległości, stwierdza ich brak. Zaświadczenie może zawierać informacje o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty bądź toczącym się postępowaniu administracyjnym.

  Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska