Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • logo_prow3

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo"

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja "Budowa 224 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju i Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Całkowity koszt operacji: 3 508 074,11 zł
Udział środków UE: 2 143 480,00 zł (61,10 %)
Wkład Gminy Baboszewo: 1 364 594,11 zł (38,90%)


 

  • WFOŚiGW w Warszawie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 909 176 zł.

 

W dniu 30 czerwca 2009 roku Gmina Baboszewo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo".

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 18 maja 2010 roku uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie został zakwalifikowany do przyznania pomocy. W najbliższym czasie Gmina Baboszewo przeprowadzi postępowanie przetargowe zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego, na podstawie którego zostanie zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji. 

Przedmiotem operacji będzie budowa 295 przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Bożewo, Budy Radzymińskie, Cieszkowo Kolonia, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dłużniewo, Dramin, Dziektarzewo, Galomin, Galominek, Galominek Nowy, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie, Jarocin, Jesionka, Kielki, Korzybie, Kowale, Kruszewie, Lachówiec, Lutomierzyn, Mystkowo, Niedarzyn, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sarbiewo, Śródborze, Wola Dłużniewska, Wola Folwark, Zbyszyno. 

Całkowity koszt operacji 6 906 441,98 zł w tym wnioskowana kwota pomocy 4 000 000,00 zł.


Partycypacja w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
(informacja dla osób, które podpisały umowę
dotyczącą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków)

W związku z podpisaną umową i rozpoczęciem prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat kwoty 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych)z dopiskiem "Partycypacja w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków" na konto Urzędu Gminy nr 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
lub w kasie Urzędu w terminie do dnia 15 października 2010 roku.

Wpłacenie powyższej kwoty będzie warunkiem rozpoczęcia inwestycji na terenie posesji.

 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska