Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Komunikaty

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030".

 • Informacja o przystąpieniu do prac and opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"

 

Przypominamy! Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przypominamy-do-15-lutego-mozna-zglaszac-uwagi-do-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej

 • Wspólna polityka rolna po 2020 PRZYPOMNIENIE - MRiRW FB

 


 

 

 

ROK 2019


 

Komunikat o zagrożeniu uprawy - TRUSKAWKA

 • biała plamistość
 • kwieciak malinowiec
 • szara pleśń

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

 • Informacja dla właścicieli lasów prywatnych
 • Informacja dla właścicieli lasów prywatnych o wysokości stawek pomocy

 

Informacja z dnia 07.05.2019 r.


 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 • Komunikat WIORiN o zagrożeniu upraw roślin
 • Komunikat WIORiN o zagrożeniu upraw drzew pestkowych
 • Komunikat WIORiN o zagrożeniu upraw wiśni
 • Komunikat WIORiN o zagrożeniu upraw śliwki domowej

 

WAŻNE! Obowiązek rejestracji produkcji pierwotnej

 • Ogłoszenie
 • Komunikat
 • Norowirusy w żywności

 

Informacja z dnia 05.04.2019 r.


 

 


ROK 2018


 

SPIS ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI W ARiMR

ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada ( w 2018 roku spisywana jest tylko trzoda chlewna), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. 

Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej Agencji:

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

Informacje na temat spisu można uzyskać w BP ARiMR w Płońsku pod nr tel.: 23 674 11 76, 23 674 11 78

 


 

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - Kapusta

 • kapusta - mszyca kapuściana

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - Kapusta

 • kapusta_bielinek_kapustnik.jpg

Komunikat o zagrożeniu upraw

 • Uwaga! W sadach wiśniowych obserwuje się wylot muchówek nasionnicy trześniówki.
 • Uwaga! Śliwom zagraża owocówka śliwkóweczka.

 

 

ROK 2017


 

 • logo KIK

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018


 

ASF - STREFA ŻÓŁTA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii wprowadziło nowy program bioasekuracji, którego celem jest zwiększenie ochrony ASF w gospodarstwach oraz wsparcie finansowe

 • Program Bioasekuracji

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska