Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Komunikaty

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Przypominamy! Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przypominamy-do-15-lutego-mozna-zglaszac-uwagi-do-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej

 • Wspólna polityka rolna po 2020 PRZYPOMNIENIE - MRiRW FB

 


 

 

 

ROK 2019


 

Komunikat o zagrożeniu uprawy - TRUSKAWKA

 • biała plamistość
 • kwieciak malinowiec
 • szara pleśń

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

 • -
 • -

 

Informacja z dnia 07.05.2019 r.


 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 • -
 • -
 • -
 • -

 

WAŻNE! Obowiązek rejestracji produkcji pierwotnej

 • Ogłoszenie
 • Komunikat
 • Norowirusy w żywności

 

Informacja z dnia 05.04.2019 r.


 

 


ROK 2018


 

SPIS ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI W ARiMR

ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada ( w 2018 roku spisywana jest tylko trzoda chlewna), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. 

Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej Agencji:

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

Informacje na temat spisu można uzyskać w BP ARiMR w Płońsku pod nr tel.: 23 674 11 76, 23 674 11 78

 


 

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - Kapusta

 • kapusta - mszyca kapuściana

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - Kapusta

 • kapusta_bielinek_kapustnik.jpg

Komunikat o zagrożeniu upraw

 • Uwaga! W sadach wiśniowych obserwuje się wylot muchówek nasionnicy trześniówki.
 • Uwaga! Śliwom zagraża owocówka śliwkóweczka.

 

 

ROK 2017


 

 • logo KIK

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018


 

ASF - STREFA ŻÓŁTA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii wprowadziło nowy program bioasekuracji, którego celem jest zwiększenie ochrony ASF w gospodarstwach oraz wsparcie finansowe

 • Program Bioasekuracji

Banery

Stopka

 • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska