Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Regulaminy

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

REGULAMINY KORZYSTANIA Z GMINNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BABOSZEWO

Załącznik nr 1

                                                                                                                                              do UCHWAŁY NR XXVI/176/2017

                                                                                                                                              RADY GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                                              z dnia 27 lutego 2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z

HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ W BABOSZEWIE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. J. i A. Brodeckich 6 w Baboszewie.

2. Zarządcą Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie zwanej dalej „Halą” jest Urząd Gminy w Baboszewie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A 09-130 Baboszewo zwany dalej „Administratorem”.

3. Podczas imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, w tym imprez masowych obowiązują przepisy w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz podczas treningów, zajęć sportowych i rekreacyjnych oprócz postanowień niniejszego Regulaminu obowiązują również regulaminy, opracowane przez ich Organizatorów.

§ 2

Wejście na teren Hali oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas imprez masowych i innych zajęć.

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska