Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Kadencja 2018-2023

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Radni Gminy Baboszewo Kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo - Sławomir Piotr Goszczycki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Baboszewo - Wiesław Kupniewski

 1. Cichocki Tadeusz
 2. Derecka Wioletta
 3. Garczewski Wiesław
 4. Gulaszewski Gabriel
 5. Gwiazdowska Katarzyna
 6. Kaliński Grzegorz
 7. Karwowski Mariusz
 8. Pydynowska Janina
 9. Rogowska Monika
 10. Sadowski Kazimierz
 11. Skręciak Edyta
 12. Smoliński Marek
 13. Ziółkowski Grzegorz

STRUKTURA RADY GMINY - KADENCJA 2018-2023

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Gospodarczego

 • Przewodniczący Komisji - Wiesław Kupniewski
 • Członek - Mariusz Karwowski
 • Członek - Grzegorz Ziółkowski
 • Członek - Sławomir Goszczycki

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planu Miejscowego

 • Przewodniczący Komisji - Kazimierz Sadowski
 • Członek - Gabriel Gulaszewski
 • Członek - Grzegorz Kaliński
 • Członek - Tadeusz Cichocki

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Przewodniczący Komisji - Wiesław Garczewski
 • Członek - Janina Pydynowska
 • Członek - Marek Smoliński

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 • Przewodniczący Komisji - Wioletta Derecka
 • Członek - Monika Rogowska
 • Członek - Katarzyna Gwiazdowska
 • Członek - Edyta Skręciak

Komisja rewizyjna

 • Tadeusz Cichocki
 • Grzegorz Ziółkowski
 • Kazimierz Sadowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 • Gwiazdowska Katarzyna
 • Derecka Wioletta
 • Garczewski Wiesław

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska