Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Kadencja 2018-2023

Treść strony

Radni Gminy Baboszewo Kadencji 2018-2023

 

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo - Sławomir Piotr Goszczycki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Baboszewo - Wiesław Kupniewski

 

 1. Cichocki Tadeusz
 2. Derecka Wioletta
 3. Garczewski Wiesław
 4. Gulaszewski Gabriel
 5. Gwiazdowska Katarzyna
 6. Kaliński Grzegorz
 7. Karwowski Mariusz
 8. Pydynowska Janina
 9. Rogowska Monika
 10. Sadowski Kazimierz
 11. Skręciak Edyta
 12. Smoliński Marek
 13. Ziółkowski Grzegorz

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Gospodarczego

1         Wiesław Kupniewski        Przewodniczący Komisji

2         Mariusz Karwowski          Członek

3         Grzegorz Ziółkowski         Członek

4         Sławomir Goszczycki        Członek

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planu Miejscowego

1         Kazimierz Sadowski          Przewodniczący Komisji

2         Gabriel Gulaszewski         Członek

3         Grzegorz Kaliński               Członek

4         Tadeusz Cichocki               Członek

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1         Wiesław Garczewski         Przewodniczący Komisji

2         Janina Pydynowska           Członek

3         Marek Smoliński                Członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

1         Wioletta Derecka               Przewodniczący Komisji

2         Monika Rogowska             Członek

3         Katarzyna Gwiazdowska   Członek

4         Edyta Skręciak                    Członek

 

Komisja rewizyjna

1       Tadeusz Cichocki

2       Grzegorz Ziółkowski

3       Kazimierz Sadowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1          Gwiazdowska Katarzyna

2          Derecka Wioletta

3          Garczewski Wiesław

 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska