Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2020 r.

Treść strony

 • Bez tytułu
  Bez tytułu
 • 1
  1
 • gsgsgs
  gsgsgs
 • II Plakat
  II Plakat

Harmonogram odbioru odpadów ulegających BIODEGRADACJI z terenu Gminy Baboszewo w okresie lipiec - październik 2020 r.


 

NABÓR WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH - GRAD, HURAGAN, DESZCZE NAWALNE


 

Segregacja odpadów - jestem na tak!

 • Segregacja odpadów_2020_PGK w Płońsku-skompresowany_Page_01

Wakacje na obiektach sportowych w Baboszewie

 • CCE22062020

Dodatkowy nabór na wymianę źródeł ciepła

 • Ogłoszenie (1)
 • MZW_1420_BG_20200622044609793
 • Bez__tytulu (1)

Segregacja odpadów komunalnych 2020

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Baboszewo segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostanie naliczona dwukrotność miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.: 2x22 zł = 44 zł od mieszkańca.

W związku z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta lub osobę upoważnioną przez wójta oraz właściciela nieruchomości. W związku z tym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, powiadomi zarówno mieszkańców, jak i Urząd Gminy, co będzie podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i naliczenia decyzją dwukrotności stawki opłaty (zgodnie z art. 6ka ust. 2 i 3 w/w ustawy).

Aby przypomnieć najważniejsze informację zamieszamy:

- ulotkę dotyczącą prawidłowej segregacji,

- najczęściej zadawane pytania dotyczące segregacji odpadów,

- informację o PSZOKu.


 

Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie z dnia 1 czerwca 2020 r.

  • autor: Barbara Kociuber, data: 2020-06-02
 • autor: Barbara Kociuber, data: 2020-06-02
 • LEL - spotkanie
 • Informacja o bezzwłocznym zgłoszeniu wypadku
  Informacja o bezzwłocznym zgłoszeniu wypadku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie informuje, że żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Podprogram 2019 wydawana będzie w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 3 w Baboszewie przez Wojsko Obrony Terytorialne w dniach:

 

27.05.2020r w godz. 12.00-16.00

 

28.05.2020 w godz. 8.00-13.00

 

Przy odbiorze żywności prosimy wszystkich o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa i higeny poprzez:

- zachowanie bezpiecznej odległości od siebie

- przybycie w maseczkach ochronnych i rękawiczkach

 

Paczki które nie zostaną odebrane w powyższym terminie będą rozdysponowane na inne osoby potrzebujące.


 

SUSZA 2020

ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

 • ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW...
  ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020_Page_1
 • ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW...
  ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020_Page_2

ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

 • ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w...
 • ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w...
 • ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w...
 • ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w...
 • UWAGA 2

 

Kalendarium Zajęć na miesiąc maj - Klub Senior +

 • Kalendarium zajęć maj

Przymrozki wiosenne 2020

 • II etap łagodzenia restrykcji

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • orzydomówki

Informacja o wydawaniu żywności

 • informacja
 • Bez tytułu
  Bez tytułu
 • maseczki
  maseczki
 • Bez tytułu
 • Bez tytułu

 

 • plakat

 

Harmonogram wywozu odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Baboszewo w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.


 

Ważna informacja!


 

 • zmiana_rozkładu_KM

 

 • zasady obsługi interesantów_Page_1

 

Informacja dla uczestników szkolenia "Cyfrowy Obywatel Gminy Baboszewo"

 • cyfrowy

 

Koronawirus: ważne informacje dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-wazne-dla-seniorow

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Edukacji Narodowej- https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


 

 • plakat4-gr

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

 • 17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 • 29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
 • 22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

 

 

 

Przedłużenie naboru wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 • azbest

Harmonogram odbioru odpadów w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.

Kalendarium Zajęć na miesiąc marzec - Klub Senior +

 • Kalendarium zajęć marzec

Przedłużenie naboru wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 • azbest

 

Komunikat dotyczący rejestracji pojazdów

 • KOMUNIKAT REJESTRACJA

 

Informacja

 • OBW1
 • OBW2
 • OBW3

 

Kalendarium Zajęć na miesiąc luty - Klub Senior +

 • Kalendarium zajęć luty_Page_1
 • Kalendarium zajęć luty_Page_2
 • Kalendarium zajęć luty_Page_3

Informacja o naborze

 • ogłoszenie

 

 • zdj

 

Zaproszenie na szkolenie "Cyfrowy Obywatel Gminy Baboszewo"

 • ulotka

 

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • ulotka1
 • ulotka2

 

Katalog online

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gminna Biblioteka Publiczna dostępny jest katalog online księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie. Zachęcamy do korzystania! Poniżej link do zakładki:

https://www.gminababoszewo.pl/136,gminna-biblioteka-publiczna


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Informacja dla hodowców drobiu - UWAGA ! HPAI!

 • rol
 • rol

Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo

 • plakat

Kalendarium Zajęć na miesiąc styczeń - Klub Senior +

 • Kalendarium zajęć styczerń_Page_1
 • Kalendarium zajęć styczerń_Page_2
 • Kalendarium zajęć styczerń_Page_3
 • Kalendarium zajęć styczerń_Page_4

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska