Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2020 r.

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Raport z inwentaryzacji indywidulanych źródeł ciepła na terenie Gminy Baboszewo w 2020 roku.

 


 

Informacja

 • Informacja

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.

 • Harmonogram - Gmina Baboszewo I-XII.2021_Page_1
 • Harmonogram - Gmina Baboszewo I-XII.2021_Page_2
 • Harmonogram - Gmina Baboszewo I-XII.2021_Page_3
 • Harmonogram - Gmina Baboszewo I-XII.2021_Page_4
 • Harmonogram - Gmina Baboszewo I-XII.2021_Page_5
 • Harmonogram - Gmina Baboszewo I-XII.2021_Page_6
 • Harmonogram - Gmina Baboszewo I-XII.2021_Page_7

 

 • ORG.120.39.2020 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020, tj. w...
 • Banner

Szanowna Pani/Szanowny Panie:

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji Fundacją PZU

 serdecznie zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w grupach wsparcia online, w celu zadbania o swoją kondycję psychiczną i dobre samopoczucie.

Działamy już na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie, wspierając społeczność Dzielnicy Śródmieście w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W trakcie realizacji projektu zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważne jest dotarcie z pomocą do osób w potrzebie, dlatego postanowiliśmy poszerzyć nasze działanie i  dać możliwość realnego wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

W ramach projektu świadczymy następujące wsparcie:

Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU  są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem:  https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa Mazowieckiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

 

Osoba do kontaktu:

Jakub Juszczyk

ADRA Polska
+ 48  690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | 
www.adra.pl 

Kontakt dla mediów:

Urszula Hajn

ADRA Polska
+ 48  790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | 
www.adra.pl 

 

 

 

 

 • Informacja
  Bez tytułu
 • biblioteka

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" - zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw".

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) Z SIEDZIBĄ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.

Proces rekrutacji trwa DO 31.12.2020 R. Wsparcie będzie realizowane DO 31 MARCA 2021 R.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII w następujących obszarach tematycznych:

  1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

  2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

  3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

  4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

  5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE

INTERNETOWEJ: http://kompetencjedlaturystyki.pl/  (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

Informujemy, że porady prawne zostały zawieszone do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia.

Współpraca Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ROK 2020

 

KONSULTACJE

 

Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W Ó J T   G M I N Y  B A B O S Z E W O

 

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021’’.

 

Wójt Gminy Baboszewo, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/187/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Baboszewo.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 29 października 2020 r.

Czas zakończenia konsultacji: 12 listopada 2020 r.

 

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Baboszewo lub mailowo na adres: anajechalska@gminababoszewo.pl w terminie do 12 listopada 2020 r. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest właściwe merytorycznie stanowisko w Referacie Organizacyjnym.

 

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.gminababoszewo.pl, na stronie internetowej Gminy Baboszewo: www.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baboszewo.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz przedstawioną opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji. 

 

WÓJT GMINY BABOSZEWO

BOGDAN JANUSZ PIETRUSZEWSKI

 

Baboszewo, 29 października 2020r.

 • 123009721_2652087545121294_2551020691590828837_n
  123009721_2652087545121294_2551020691590828837_n

W ramach współpracy z Gminą Naruszewo udostępniamy post i zachęcamy do głosowania!

W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza spośród 231 projektów o łącznej wartości ponad 92 mln zł, pozytywną ocenę otrzymało 109 projektów, w tym projekt z Gminy Naruszewo. O tym, które z projektów otrzymają wsparcie, zadecydują mieszkańcy Mazowsza.

Zachęcamy do głosowania na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571".

Szczegóły: http://www.naruszewo.pl/.../budzet-obywatelski-mazowsza....

Link do głosowania: https://bom.mazovia.pl/glosowanie

Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy pod numerami telefonu: 23 66 11 091, 23 66 11 092, 23 66 11 071, wykaz numerów wewnętrznych pod adresem: https://www.gminababoszewo.pl/128,wykaz-pracownikow

 • Informacja
  Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy pod numerami telefonu: 23 66 11 091, 23 66 11 092, 23 66 11 071, wykaz numerów wewnętrznych pod adresem: https://www.gminababoszewo.pl/128,wykaz-pracownikow

UWAGA!

Od 24 października cała Polska w czerwonej strefie!


 

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

 • Grafika

W plebiscycie Mistrzowie Agro 2020 zostało w kategorii sołtys roku zostało nominowanych pięciu sołtysów z naszej gminy. Głosowanie potrwa do 29 października.

https://polskatimes.pl/.../mistrzowie-agro-2020.../...

Oddaj głos na swojego sołtysa ????

#mistrzowieagro2020 #sołtysroku

 • 729x308
  729x308

Szanowni Mieszkańcy!

Dziękujemy za oddane głosy w głosowaniu projektu "Pod biało-czerwona". ????????

Gmina Baboszewo otrzyma maszt i flagę biało-czerwoną????

Na ten moment mamy 133 głosy, ale akcja potrwa do 11 listopada, głosować można dalej:

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

#PodBiałoCzerwoną

cała Polska w strefie czerwonej

 • 122492357_10159153688629653_7469904509310213839_o
  122492357_10159153688629653_7469904509310213839_o
 • MZW_1420_MG_20201019094612286

 

 • Informacja

 

UWAGA!

Od 10 października cała Polska jest objęta zasadami panującymi w żółtej strefie!

 • EjzouyNXsAco0Zl

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 • Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10_Page_1
 • Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10_Page_2
 • Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10_Page_3
 • Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10_Page_4

Konkurs

 • Konkurs
  4

Konkurs

Konkurs - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej"

Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność? Strona Mam Plon
(
https://mamplon.pl) organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór
muzyczny lub literacki. Zaśpiewaj lub opisz popularne w twoim regionie
danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł! Ideą przedsięwzięcia jest
promowanie tradycyjnych polskich smaków, a także regionalnych
producentów żywności oraz wytwarzanych przez nich produktów. Wielki
finał odbędzie się 24.10.2020 w stolicy humoru, czyli Wąchocku!
Zapraszamy do wzięcia udziału.

Prace nadsyłać można w jednej z kategorii:

PIOSENKA
️WIERSZ
LEGENDA/ OPOWIEŚĆ/ DOWCIP

Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie:
https://www.facebook.com/groups/mamplon

Więcej informacji na stronie:
https://mamplon.pl/blog/2020/09/14/uwaga-konkurs/

17.09

 • Komunikat
  Bez tytułu
 • sdfcsdfc
  sdfcsdfc

Komunikat

 • MX-2614N_20200911_133529
 • Inwentaryzacja
  Bez tytułu

Przypominamy, o zmianie numerów telefonów Komend Policji
w całym kraju. Numer kontaktowy do dyżurnego KPP w Płońsku
47 703 35 00

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

 • MZW_1420_BU_20200827032643235

 

Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za kreatywność!

Wakacje to czas relaksu. Czasami jednak warto połączyć przyjemne z pożytecznym. A idealną okazją do tego jest nowa akcja społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu. W konkursie główną nagrodą jest stypendium do 5 tys. złotych!

Pamiętacie, gdy przy niedzielnym obiedzie czekaliśmy wszyscy na skoki Adama Małysza albo kręciliśmy wspólnie “kółka” z Robertem Kubicą, dmuchając w telewizor, gdy walczył o punkty w Formule 1? W równie dobry nastrój wprawiał nas wszystkich później następca “Orła z Wisły”, Kamil Stoch. Takich emocji nie można kupić za żadne pieniądze. To trzeba przeżyć!

 

A pamiętacie, gdy ktoś “przecinał Wam zakład” o to, kto szybciej “do tamtego drzewa i z powrotem”? Zakładaliśmy się o coś już w dzieciństwie, zakładali się i nasi starożytni przodkowie. Dziś też ludzie chętnie się zakładają. Trzeba jednak przy tym pamiętać o naczelnych zasadach: zawsze należy robić to odpowiedzialnie, dla zabawy, emocji i tylko w legalnych źródłach. A to wcale nie jest takie oczywiste. I właśnie na ten aspekt ma zwracać uwagę akcja społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu. 

 

W Polsce, podobnie jak i na całym świecie, nie brakuje ludzi, którzy próbują omijać prawo, działają bez licencji Ministerstwa Finansów, unikają podatków, czy co jeszcze gorsze - za nic mają działanie na rzecz młodych ludzi dotkniętych uzależnieniami. Działa to na szkodę legalnie funkcjonujących podmiotów, które z dużą precyzją dbają o każdy z wymienionych wyżej aspektów.

 

Organizatorzy akcji #TylkoNaLegalu, która zrzesza wyłącznie legalnie działające podmioty, postanowili zatem zwrócić się do studentów. Wystarczy opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie lub materiał wideo z widocznym napisem i hasztagiem #TylkoNaLegalu. Można też wysłać swój pomysł na adres mailowy organizatora. Przewidziane są też działania w grupach (wówczas nagroda zostanie podzielona). Najważniejszym elementem będzie tutaj kreatywność.

 

Poza główną nagrodą, organizator przewidział też dwie dodatkowe - po 500 złotych każda. Arkusz zgłoszeniowy, szczegóły akcji, a także regulamin konkursu można znaleźć na stronie LegalniBukmacherzy.pl. Konkurs trwa do 13 września. A zatem do dzieła! 

 


 

 • plakat_konkurs_foto_PS_v04_C_Obszar roboczy 1
 • pismo - komunikat

 

 • Kursy Komputerowe- Akademia Kompetencji PL

 

 • badzwidoczny - banner glowny
 • Korzysci dla firm - informacja o kampanii_Page_1
 • Korzysci dla firm - informacja o kampanii_Page_2

 

Informacja dla rolników

 • UWAGA ROLNICY

 

"Zdalna Szkoła+"

 • zdalna+

 

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem akcji społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” Uruchomienie tej akcji związane jest z troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.  Więcej informacji w załączonym pliku.

 • Komunikat
 • Informacja

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

 

 • Kampania Informacyjna
 • Polski eBazarek

 

ROLNIKU, PRZYGOTUJ SIĘ DO SPISU !

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 • Spis Rolny

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

 

 • Spis Rolny

 

 • inf na strone

 

 • ogłoszenie

 

 • Ogłoszenie

W dniach 31.07 - 14.08 Świetlica Środowiskowa NIECZYNNA

Otwarty Nabór

 • MX-2614N_20200724_121031_Page_1
 • MX-2614N_20200724_121031_Page_2
 • MX-2614N_20200724_121031_Page_3
 • MX-2614N_20200724_121031_Page_4
 • MX-2614N_20200724_121031_Page_5

 


 

Multimedialna prezentacja wraz z albumem pt. "MAZOWIECKIE. 30 LAT SAMORZĄDNOŚCI. 20 LAT WOJEWÓDZTWA"

Przedstawiamy Multimedialną prezentację wraz z albumem pt. "MAZOWIECKIE. 30 LAT SAMORZĄDNOŚCI. 20 LAT WOJEWÓDZTWA" - 

o Baboszewie można przeczytać na stronie 44 str.

https://mazowieckie.polskamultimedialna.pl/media/book/mazowieckie4/ 


 

INFORMACJA


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich.

Od ponad ćwierć wieku ARiMR wspiera rozwój polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Wypłacana pomoc to nie tylko nowe inwestycje budowlane czy zakup maszyn rolniczych, ale także place zabaw, świetlice i domy kultury.

Aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych działających na wsi. Więcej informacji w poniższym linku:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/chcesz-od-arimr-zdobyc-nagrody-zmobilizuj-swoj-pilkarski-klub-sportowy-konkurs-dla-dzieci-i-m.html"

 


 


 

 • Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie
 • Kończy się nabór wniosków o nawanianie

 

 • FB_IMG_1594903628180

 

 • Informacja
 • Informacja
 • gsgsgs

 

 • II Plakat

Harmonogram odbioru odpadów ulegających BIODEGRADACJI z terenu Gminy Baboszewo w okresie lipiec - październik 2020 r.

 • Harmonogram odbioru odpadów ulegających BIODEGRADACJI z terenu Gminy Baboszewo w okresie lipiec - październik 2020 r.

 

NABÓR WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH - GRAD, HURAGAN, DESZCZE NAWALNE

 • Informacja

 

Segregacja odpadów - jestem na tak!

 • Segregacja odpadów_2020_PGK w Płońsku-skompresowany_Page_01

Wakacje na obiektach sportowych w Baboszewie

 • CCE22062020

Dodatkowy nabór na wymianę źródeł ciepła

 • Ogłoszenie (1)
 • MZW_1420_BG_20200622044609793
 • Bez__tytulu (1)

Segregacja odpadów komunalnych 2020

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Baboszewo segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostanie naliczona dwukrotność miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.: 2x22 zł = 44 zł od mieszkańca.

W związku z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta lub osobę upoważnioną przez wójta oraz właściciela nieruchomości. W związku z tym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, powiadomi zarówno mieszkańców, jak i Urząd Gminy, co będzie podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i naliczenia decyzją dwukrotności stawki opłaty (zgodnie z art. 6ka ust. 2 i 3 w/w ustawy).

Aby przypomnieć najważniejsze informację zamieszamy:

- ulotkę dotyczącą prawidłowej segregacji,

- najczęściej zadawane pytania dotyczące segregacji odpadów,

- informację o PSZOKu.

 • autor: Ilona Siejka, data: 2020-06-04
 • Selektywna zbiórka odpadów
 • Punkt Selektywnej zbiórki odpadów
 • Informacja
 • Informacja
 • Informacja
 • Informacja
 • Informacja
 • Informacja
 • autor: Ilona Siejka, data: 2020-06-04
 • Komunikat
  Bez tytułu

 

Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie z dnia 1 czerwca 2020 r.

 • Zarządzenie
  • autor: Barbara Kociuber, data: 2020-06-02
 • autor: Barbara Kociuber, data: 2020-06-02
 • LEL - spotkanie
 • Informacja o bezzwłocznym zgłoszeniu wypadku
  Informacja o bezzwłocznym zgłoszeniu wypadku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie informuje, że żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Podprogram 2019 wydawana będzie w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 3 w Baboszewie przez Wojsko Obrony Terytorialne w dniach:

 

27.05.2020r w godz. 12.00-16.00

 

28.05.2020 w godz. 8.00-13.00

 

Przy odbiorze żywności prosimy wszystkich o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa i higeny poprzez:

- zachowanie bezpiecznej odległości od siebie

- przybycie w maseczkach ochronnych i rękawiczkach

 

Paczki które nie zostaną odebrane w powyższym terminie będą rozdysponowane na inne osoby potrzebujące.


 

SUSZA 2020

 • Informacja

ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

 • ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020_Page_1
  ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020_Page_1
 • ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020_Page_2
  ARiMR - w maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020_Page_2

ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

 • ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie_Page_1
 • ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie_Page_2
 • ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie_Page_3
 • ARiMR - udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie_Page_4
 • UWAGA 2
 • Informacja

 

Kalendarium Zajęć na miesiąc maj - Klub Senior +

 • Kalendarium zajęć maj

Przymrozki wiosenne 2020

 • Informacja
 • II etap łagodzenia restrykcji

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • orzydomówki

Informacja o wydawaniu żywności

 • informacja
 • Informacja
  Bez tytułu
 • maseczki
  maseczki
 • Komunikat 26/2020

 

 • plakat

 

Harmonogram wywozu odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Baboszewo w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.

 • Harmonogram wywozu odpadów

 

Ważna informacja!

 • Komunikat

 

 • zmiana_rozkładu_KM

 

 • Komunikat
 • zasady obsługi interesantów_Page_1

 

Informacja dla uczestników szkolenia "Cyfrowy Obywatel Gminy Baboszewo"

 • cyfrowy

 

Koronawirus: ważne informacje dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-wazne-dla-seniorow

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Edukacji Narodowej- https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


 

 • plakat4-gr

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 • Konkurs

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

 • 17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 • 29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
 • 22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

 

 

 

Przedłużenie naboru wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 • azbest

Harmonogram odbioru odpadów w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.

 • Harmonogram odbioru odpadów w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.
 • Harmonogram odbioru odpadów w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.
 • Harmonogram odbioru odpadów w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.

Kalendarium Zajęć na miesiąc marzec - Klub Senior +

 • Kalendarium zajęć marzec

Przedłużenie naboru wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 • azbest

 

Komunikat dotyczący rejestracji pojazdów

 • KOMUNIKAT REJESTRACJA

 

Informacja

 • OBW1
 • OBW2
 • OBW3

 

Kalendarium Zajęć na miesiąc luty - Klub Senior +

 • Kalendarium zajęć luty_Page_1
 • Kalendarium zajęć luty_Page_2
 • Kalendarium zajęć luty_Page_3

Kalendarium Zajęć na miesiąc styczeń - Klub Senior +

 • Kalendarium zajęć styczerń_Page_1
 • Kalendarium zajęć styczerń_Page_2
 • Kalendarium zajęć styczerń_Page_3
 • Kalendarium zajęć styczerń_Page_4

Informacja o naborze

 • ogłoszenie

 

 • zdj

 

Zaproszenie na szkolenie "Cyfrowy Obywatel Gminy Baboszewo"

 • ulotka

 

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • ulotka1
 • ulotka2

 

Katalog online

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gminna Biblioteka Publiczna dostępny jest katalog online księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie. Zachęcamy do korzystania! Poniżej link do zakładki:

https://www.gminababoszewo.pl/136,gminna-biblioteka-publiczna


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 • Ogłoszenie

Informacja dla hodowców drobiu - UWAGA ! HPAI!

 • rol
 • rol

Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo

 • plakat

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska