Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Nie rzucaj słów na wiatr, jeśli nie wiesz, dokąd je zaniesie.[Wiesław Brudziński]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

AKTUALNOŚCI


REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 2016[pobierz]

KARTA ZGŁOSZENIA - osoba pełnoletnia[pobierz]

KARTA ZGŁOSZENIA - osoba niepełnoletnia[pobierz]

Informacja z dnia: 09.05.2016r.

Informacja z dnia: 04.05.2016r.

Informacja z dnia: 19.04.2016r.

Informacja z dnia: 19.04.2016r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo o naborze na wolne stanowisko pracy - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 05.04.2016r.

Informacja z dnia: 12.04.2016r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo o naborze na wolne stanowisko pracy - Referent w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 05.04.2016r.

Informacja z dnia: 31.03.2016r.

Informacja z dnia: 25.03.2016r.

Informacja z dnia: 03.03.2016r.

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej o naborze na wolne stanowisko pracy - Referent ds. świadczeń wychowawczych
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 23.02.2016r.

Informacja z dnia: 05.02.2016r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo o naborze na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 04.02.2016r.

Informacja z dnia: 03.02.2016r.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. [pobierz]

Informacja o wyrobach zawierających azbest. [pobierz]

Kserokopia aktualnego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót/pozwolenia na budowę/lub opcjonalnie odpowiedniego oświadczenia - wzór do pobrania [pobierz]

Informacja z dnia: 02.02.2016r.

Informacja z dnia: 28.01.2016r.

Informacja z dnia: 28.01.2016r.

Informacja z dnia: 28.01.2016r.

Informacja z dnia: 14.01.2016r.

Informacja z dnia: 08.01.2016r.

Informacja z dnia: 08.01.2016r.

W dniach 5-6 grudnia odbył się w Gminie Baboszewo Festiwal Tańca o Puchar Wójta. Organizatorami tego niezwykłego wydarzenia byli: Gmina Baboszewo na czele z Wójtem Tomaszem Sobeckim, Przewodniczącym Rady Gminy Sławomirem Goszczyckim, Koordynatorem Sportu Piotrem Lipińskim i Dyrektorem Zespołu Szkół w Polesiu Wiesławem Kupniewskim oraz Polskie Towarzystwo Taneczne na czele z Prezesem Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego Pawłem de Pourbaix.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 08.01.2016r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baboszewo od 1 stycznia 2016 roku. Zachęcamy do złożenia korekty deklaracji i przejścia na selektywny system zbierania odpadów komunalnych ! - DBAJ O ŚRODOWISKO I PŁAĆ MNIEJ !

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
- ZEBRANYMI W SPOSÓB ZMIESZANY - 16zł
- ZEBRANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY - 10 zł

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BABOSZEWO W 2016 ROKU[pobierz]

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI[pobierz]

ULOTKA INFORMACYJNA - SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH[pobierz]

UCHWAŁA NR X/61/2015 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2015R RADY GMINY BABOSZEWO W SPRAWIE METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWKI OPŁATY [pobierz]

Informacja z dnia: 24.12.2015r.

Informacja z dnia: 06.12.2015r.

Informacja z dnia: 06.12.2015r.

Informacja z dnia: 04.12.2015r.

Informacja z dnia: 25.11.2015r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Księgowości budżetowej jednostek oświatowych Gminy Baboszewo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 23.11.2015r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 06.11.2015 r. o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 06.11.2015r.


Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry NASZA WKRA informuje o zakończeniu realizacji projektu FIO - Mazowsze Lokalnie. W wyniku podjętych działań społecznych opracowany został przewodnik po rzece Wkrze na całej jej długości od Działdowa do Nowego Dworu Mazowieckiego. Przewodnik dostępny będzie w wypożyczalniach nad Wkrą oraz będzie dystrybuowany przez wolontariuszy.

Link do mapy 1 [pobierz]

Link do mapy 2 [pobierz]

Informacja z dnia: 05.11.2015r

.

W dniu 30.10.2015 o godzinie 10:00 w świetlicy środowiskowej w Baboszewie ul. Spółdzielcza 2 rozpocznie się szkolenie nt: ''PROW 2014-2020 Modernizacja Gospodarstw Rolnych'' organizowane przez MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku.

Informacja z dnia: 23.10.2015r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Płocku uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy (zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00).

Informacja z dnia: 21.10.2015r.

Projekt Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest

Informacja z dnia: 15.10.2015r.

Informacja z dnia: 16.10.2015r.

Informacja z dnia: 13.10.2015r.

Zakup nowego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Baboszewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16 380.

Informacja z dnia: 07.09.2015r.

Przeprowadzenie olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii w Gminie Baboszewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12 000.

Regulamin Olimpiady Ekologicznej

Informacja z dnia: 07.09.2015r.

ARiMR ogłasza termin naborów wniosków o przyznanie pomocy na Modernizację gospodarstw rolnych z PROW 2014 - 2020. Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r.
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:
rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł
Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl

Informacja z dnia: 29.09.2015r.

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że istnieje możliwość składania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ze środków mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni w firmie, jak również sam pracodawca. W chwili obecnej środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są dla pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i powyżej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.pupplonsk.org.pl/279,krajowy-fundusz-szkoleniowy.html&nobreakup#akapit_402

Informacja z dnia: 10.09.2015r.

Informacja z dnia: 08.09.2015r.

Wójt Gminy Baboszewo informuje, iż w związku z przystąpieniem do przebudowy mostu na rzece Wkrze w m.Dziektarzewo firmy DESTINI, od dnia 10.09.2015r. ruch na moście dla pojazdów mechanicznych będzie zamknięty i zostanie skierowany objazdami zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.

Informacja z dnia: 04.09.2015r.

Informacja z dnia: 02.09.2015r.

Informacja z dnia: 02.09.2015r.

Wójt Gminy Baboszewo informuje, iż dnia 04.09.2015r. upływa ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w związku z wystapieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy.

Informacja z dnia: 01.09.2015r.

Informujemy, że w dniach 01-15 września 2015r. w Urzędzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 30 przyjmowane będą wnioski osób ubiegających sie o stypendium dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 (okres wrzesień-grudzień 2015).

Informacja z dnia: 01.09.2015r.

Informacja z dnia: 25.08.2015r.

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza 3 września 2015r. w godz. 16.00 - 18.00 mieszkańców Gminy Baboszewo do udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Chcemy wspólnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja z dnia: 14.08.2015r.


Informujemy, że w dniach od 10 do 21 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie czynna będzie w godzinach 9.00-16.00

Informacja z dnia: 10.08.2015r.


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ''Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025''.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od 24 lipca 2015r. do 7 sierpnia 2015r.
Uwagi, propozycje mogą być zgłaszane za pomocą formularza zgłaszania uwag do dokumentu.
Formularz należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@gminababoszewo.pl lub w formie papierowej dostarczyć do Urzędu Gminy Baboszewo, pokój nr 4 (Sekretariat) do 7 sierpnia 2015 r.

Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo [pobierz]

Formularz zgłaszania uwag [pobierz]

Informacja z dnia: 28.07.2015r


Informujemy, że Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 325 z dnia 07 lipca 2015 roku, powołana została komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na terenie Gminy Baboszewo w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Informacja z dnia: 08.07.2015r.


Informacja z dnia: 08.07.2015r.

Informacja z dnia: 08.07.2015r.

Informacja z dnia: 03.07.2015r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i karty projektu dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 15.06.2015r.Czytaj dalej...

Informacja z dnia: 11.06.2015r.


Informujemy, że w dniach od 8 do 19 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie czynna będzie w godzinach 9.00-16.00

Informacja z dnia: 05.06.2015r.


Płatności bezpośrednie

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Płońsku informuje, iż w dniach
8-12 czerwca wnioski o płatności bezpośrednie przyjmowane będą w godzinach od 6.00 do 22.00.
W dniu 13 czerwca (sobota) od godz.7.30 do godz.15.30
MODR Poświętne (13-14 czerwca Mazowieckie dni Rolnictwa).
W dniu 15 czerwca wnioski przyjmowane będą w godzinach od 6.00 do 22.00

Informacja z dnia: 03.06.2015r.


Zarządzenie w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 28/2015 - Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baboszewie.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 12.06.2015r.


Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baboszewie.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 01.06.2015r.


Informujemy, że Gmina Baboszewo rozpoczyna prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025. W związku z powyższym prosimy o aktywne uczestnictwo: mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych oraz warsztatach mających na celu wypracowanie wspólnej wizji, celów oraz kierunków rozwojowych Gminy Baboszewo  na lata 2015-2025.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 27.05.2015r.


Dzień bez Śmieci

Informacja z dnia: 04.05.2015r.


Stypendia Pomostowe

XIV edycja Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016. Segment IA Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i spełnią określone kryteria.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Informacja z dnia: 04.05.2015r.


Kreator Miejsc Pracy

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy! Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej "Kreator miejsc pracy".
Czytaj dalej ...

www.mpips.gov.pl/konkurs

Informacja z dnia: 04.05.2015r.


Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

18 maja 2015r. godz. 12.00 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział Poświętne w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 11 - Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa "Wspólnie bezpieczniej". Istotą spotkania jest wysłuchanie tez i uwag zgłoszonych przez uczestników oraz zobowiązanie do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania zgłaszanych problemów w zakresie bezpieczeństwa. Zapraszamy!

Informacja z dnia: 27.04.2015r.


Sprzątanie Świata 2015

Rusza kampania Sprzątanie świata - Polska 2015
Czytaj dalej ...

www.sprzatanieswiata-polska.pl

Informacja z dnia: 22.04.2015r.


Urna

GŁOSUJĘ. To proste! - plakat informacyjny
[Zobacz plakat]

http://www.prezydent2015.pkw.gov.pl/

Informacja z dnia: 22.04.2015r.


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2025".
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 21.04.2015r.


Wyścig kolarski

1 maja 2015r. - 27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski memoriał Andrzeja Trochanowskiego
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 21.04.2015r.


Marsz Gwiaździsty 2015

Marsz Gwiaździsty 2015
16 maja 2015r. Rajd rowerowy na trasie Baboszewo - Lisewo
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 21.04.2015r.


Informujemy, że do 30 kwietnia 2015 roku został wydłużony termin zgłaszania się kandydatów do konkursów MAM TALENT, MISS BABOSZEWA.
Finał konkursów planowany jest podczas Festynu Powitanie Lata w Baboszewie
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 18.03.2015r. Aktualizacja: 21.04.2015r.


PSSE w Płońsku

Informacja z dnia: 17.04.2015r.


Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy PCK w Płońsku zaprasza na Charytatywny Bieg PCK, który odbędzie się w 16.05.2015 roku w Lisewie na dystansie 5 km. Bieg ma na celu popularyzację sportu oraz upamiętnienie Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jak i jubileuszu istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, który działa już 96 lat.
Więcej informacji udziela Magdalena Możdżonek - tel. 519-651-553 lub 731-677-757

Informacja z dnia: 17.04.2015r.


Urna

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące głosowania korespondencyjnego, uprawnień mężów zaufania oraz dopisywania wyborcy do spisu wyborców
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 17.04.2015r.


Akademia Sportu

Świętokrzyska Akademia Sportu zaprasza wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat na niezapomniane letnie obozy sportowo - piłkarskie, które odbędą się w górach i na mazurach.
ZAKOPANE: 03 - 10.07.2015 roku
KRUKLANKI koło Giżycka: 27.07 - 02.08.2015 roku
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 15.04.2015r.


Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza mieszkańców powiatu płońskiego na warsztaty pt.: "Wiejskie ogrody jako element dziedzictwa kulturowego" - Płońsk 17 kwietnia 2015 r. godz. 11.00 - 16.00
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 13.04.2015r.


Zapytaj o Fundusze Europejskie

W dniu 08.04.2015r. w Urzędzie Gminy w Baboszewie w godzinach 13.00 - 16.00, Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie p. Andrzej Wodzyński, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) realizowanego na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Mazowieckim, udzielał będzie bezpłatnych konsultacji.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 31.03.2015r.


Wypalanie traw

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach - to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne!
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 25.03.2015r.


Pit przez internet

Informujemy, że w każdy poniedziałek w okresie od 13 do 27 kwietnia 2015r. w godz. 9.00 - 11.00. w Urzędzie Gminy Baboszewo pok. nr 2 będzie czynny czasowy punkt obsługi Urzędu Skarbowego w Płońsku. W punkcie będzie można uzyskać pomoc w prawidłowym dokonaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego i przesłać wypełnione zeznanie do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 25.03.2015r.


Konkurs pomagamy pszczołom

Wystartował konkurs Akademie Przyjaciół Pszczół na piątkę! - Prace przyjmowane są w terminie od 9.03.2015 do 24.04.2015r.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 25.03.2015r.


Mazowsze lokalnie

FIO-Mazowsze Lokalnie informuje, rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 18.03.2015r.


Płatności bezpośrednie

Informujemy, że w każdy piątek miesiąca w terminie od 13.03.2015r do 15.06.2015r w godz. 12.00-15.30 - w Urzędzie Gminy Baboszewo pok. nr 22 - Wolontariusz będzie pomagał rolnikom wypełniać wnioski o płatności bezpośrednie.

Informacja z dnia: 13.03.2015r.


Krus

Prezes KRUS, Artur Brzóska, apeluje o zwiększenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym [List otwarty Prezesa KRUS do rolników]

Informacja z dnia: 13.03.2015r.


Sejm Dzieci i Młodzieży

Trwa rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży - zespoły mogą rejestrować się do 7 kwietnia 2015 r.
[więcej informacji]

Informacja z dnia: 13.03.2015r.


Zapytanie Ofertowe - Opracowanie dla Gminy Baboszewo programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest w ramach "Konkursu Azbest 2015" organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 10.03.2015r.


Urna

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014r.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 06.03.2015r.


Stypendium

Informujemy, że w dniach od 02 - 15 MARCA 2015r. w Urzędzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 30 przyjmowane będą wnioski osób ubiegających się o stypendium dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 (okres styczeń - czerwiec 2015).
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 04.03.2015r.


03-03-2015 - Baboszewo ul. Spółdzielcza 4 - Bezpłatne badania mammograficzne
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 27.02.2015r.


Urna

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 19.02.2015r.


27 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Baboszewie odbędzie się szkolenie Podatek VAT w rolnictwie. Zmiany w rozliczaniu VAT od 2015 r.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 17.02.2015r.


Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie podania wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Baboszewo
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 13.02.2015r.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. "Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki!"
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 12.02.2015r.


Urna

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 09.02.2015 w sprawie miejsca, czasu i sposobu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014 roku.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 10.02.2015r.


Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (stanowisko nie jest urzędnicze)
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 06.02.2015r.


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 r.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 05.02.2015r.


Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 31 maja 2015 r.
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 05.02.2015r.


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - termin składania wniosków 02.02.2015 - 02.03.2015
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 05.02.2015r.


2-3.03.2015 i 4-5.03.2015 Urząd Gminy Baboszewo, godz. 10.00 - Szkolenie z zakresu "Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie mazowieckim"
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 04.02.2015r.


Komunikat dla płatników składek w KRUS
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 30.01.2015r.


ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU POCZTOWEGO W BABOSZEWIE

Zgodnie z informacją Poczty Polskiej S.A. Regionu Sieci Warszawa - Województwo informujemy, że od dnia 1 lutego 2015r Urząd Pocztowy Baboszewo będzie prowadził obsługę klientów w godzinach 8:30-15:30.

Informacja z dnia: 26.01.2015r.


Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 07.01.2015r.


Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z terenu Gminy Baboszewo w okresie styczeń - grudzień 2015
Czytaj dalej ...

Informacja z dnia: 02.01.2015r.


Dziś jest
poniedziałek
30-05-2016 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płońsku
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo