Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Baboszewie, ul. Warszawska 9E czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00-15:00 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz.. 10:00-12:00.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z podziałem na:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 15. odpady tekstyliów i odzieży.

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne,
 3. odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 4. opony od samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych,
 5. odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 6. odpady z działalności rolniczej,
 7. odpady niewłaściwie posegregowane,
 8. odpady dostarczone w niewłaściwych workach, np. w opakowaniach pochodzących z produktów rolniczych tj. m.in. worki po nawozach,
 9. odpady nieprawidłowo zabezpieczone lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów     (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).
 • Bez tytułu

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska