Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Podatki

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W dziale podatków i opłat lokalnych można znaleźć informacje dotyczące min:

 • naliczania i rozliczania podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz środków transportowych
 • wydawania zaświadczeń
 • przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
 • przygotowywania oświadczeń o posiadanych uprawnieniach do nabycia gruntów
 • wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku podatkowym

Szczegółowe informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 10, nr. telefonu 236611091-92 wew. 20,
e-mail: podatki@gminababoszewo.pl 

Informacji udzielają:
Renata Chojnowska oraz Monika Jasińska

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska