Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Konkurs fotograficzny "Baboszewo - Przyjazna Gmina na Mazowszu" Edycja I - 2019 rok

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Konkurs fotograficzny - Baboszewo Przyjazna Gmina na Mazowszu

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem "Baboszewo - Przyjazna Gmina na Mazowszu".

Organizator konkursu - Urząd Gminy Baboszewo z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo

Cele konkursu:

 1. podkreślanie atutów regionu – gminy Baboszewo,

 2. zachęta do lepszego poznania gminy,

 3. propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy,

 4. rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,

 5. promocja gminy Baboszewo.

 

Uczestnicy konkursu:

Mieszkańcy Gminy Baboszewo, w szczególności dzieci i młodzież, zajmujący się fotografią amatorską.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

 

Warunki uczestnictwa i termin złożenia zgłoszenia konkursowego:

 1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest
  złożenie zgłoszenia konkursowego do dnia 13 czerwca 2019r. do godz. 13:00.

  Zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opisanej
  Zgłoszenie na Konkurs fotograficzny „Baboszewo – Przyjazna Gmina na Mazowszu

  Zgłoszenie należy dostarczyć do
  pok. nr 10 Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo – do Pani Anny Najechalskiej.

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 zawiera:

  1. maksymalnie 2 fotografie wraz z krótkim opisem (Co przedstawia zdjęcie? Dlaczego takie zdjęcie?) w formacie A4, które ukazują walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne, zabytkowe, turystyczne itp. gminy Baboszewo;

  2. Nośnik elektroniczny z zdjęciami w wersji elektronicznej o preferowanych parametrach: plik w formacie JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, nie mniej niż 3000 px na dłuższym boku;

  3. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z zawartymi w nim oświadczeniami, którego wzór stanowi:

   1. dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 1 do Regulaminu,

   2. dla osób pełnoletnich – załącznik nr 2 do Regulaminu.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na przygotowanej wystawie podczas imprezy „Powitanie Lata 2019”.

 2. Zwycięscy otrzymają nagrody finansowane przez Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne „SET” w Baboszewie:

  1. za zajęcie I miejsca – 400 zł

  2. za zajęcie II miejsca – 300 zł

  3. za zajęcie III miejsca – 200 zł.

 3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 czerwca 2019 r. na imprezie plenerowej pod nazwą ,,Powitanie Lata 2019’’.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu określa regulamin konkursu.

Informacji w sprawie konkursu można uzyskać pod nr telefonu 236611091 wew. 19 lub w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy Baboszewo

 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska