Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Status Prawny

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

STATUS PRAWNY

Do zadań własnych gminy, na mocy art.4 Ust.3 oraz art 25 i art 26 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, należy powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu , obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które zgodnie z art 24 ustawy powodują rozpad życia rodzinnego. O zastosowaniu ww. procedury wobec osoby uzależnionej stanowi Sąd Rejonowy,właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania. 

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych została powołana 04 lutego 2004r. zarządzeniem nr 13/2005r Wójta Gminy Baboszewo.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska