Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Projekt „Dostępna Szkoła”

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

NBRvp1nep5IAAAAASUVORK5CYII=

Kontynuujemy wprowadzanie Modelu Dostępnej Szkoły w trzech placówkach oświatowych na terenie gminy Baboszewo, wdrażany w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18. Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W związku z umową Nr 204/2022 zawartą w dniu 28 listopada 2022 roku w Baboszewie pomiędzy: Gminą Baboszewo, a firmą EUROMOBIL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, dostarczono dwa schodołazy gąsiennicowe wraz z najazdami, do szkół podstawowych
w Polesiu i Sarbiewie.

Kwota realizacji przedmiotowego zadania wyniosła 35 421,84 zł

Zadanie zostało zrealizowane w związku z poprawą dostępności szkół w Gminie Baboszewo w ramach realizacji Projektu „Dostępna szkoła”.

 

 • Zdjęcie - Dostępna Szkoła
 • Zdjęcie - Dostępna Szkoła

 

ojAAAAAElFTkSuQmCC

BIERZEMY UDZIAŁ W PROJEKCIE „DOSTĘPNA SZKOŁA”!

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu 138/2022/BZP/DS z dnia 27 kwietnia 2022 r. na podstawie projektu "Dostępna Szkoła" w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.OO 00021/18.

Gmina Baboszewo na likwidację barier w obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno – społecznym oraz organizacyjnym otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.350.000,00 zł. Cała wartość projektu to kwota: 1.422.670,00 zł. Projektem objęte są następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie,
 • Szkoła Podstawowa im. J. Brodeckiego w Polesiu,
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie.

Dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy, dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków. Realizacja projektu pozwoli na wyposażenie szkół m. in. w pomoce dydaktyczne. Szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów czy zatrudnienia nowych nauczycieli. Dzięki temu idea dostępności zostanie wprowadzona jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu 138/2022/BZP/DS z dnia 27 kwietnia 2022 r. na podstawie projektu "Dostępna Szkoła" w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.OO 00021/18

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska