Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Dożynki w Gminie Baboszewo 2021

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOŻYNKI W GMINIE BABOSZEWO

5 września 2021

Kwota dofinansowania: 12.947,96 zł

Termin realizacji operacji: 01 czerwca 2021 r. - 30 września 2021 r.

Tytuł operacji: "Dożynki w gminie Baboszewo"

 

logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOŻYNKI W GMINIE BABOSZEWO

5 września 2021

 

Kwota dofinansowania: 12.947,96 zł

Termin realizacji operacji: 01 czerwca 2021 r. - 30 września 2021 r.

Tytuł operacji: "Dożynki w gminie Baboszewo"

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cel 4: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Temat operacji:

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

 

Cel operacji:

Celem przedmiotowej operacji jest zorganizowanie i zrealizowanie imprezy plenerowej ,,Dożynki w gminie Baboszewo’’, która będzie skupiać się nie tylko na świętowaniu i dziękczynieniu za płody ziemi, ale również będzie służyła wzmacnianiu więzi i współpracy m.in.: podczas Turnieju Sołectw, przy przygotowaniu stołów wystawowych i degustowaniu przygotowanych na stołach produktów, do czego niezbędne będą naczynia jednorazowe, stoisk promocyjnych lokalnych przedsiębiorców, producentów. Ponadto niewątpliwie koniecznym będzie przygotowanie i wydrukowanie plakatów informujących mieszkańców gminy oraz okolicznych miejscowości o wydarzeniu.

Efektem będzie wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności do grupy społecznej, integracja lokalnej społeczności, podtrzymywanie tradycji, promocja życia na wsi.

Efekty realizacji operacji:

Jednym z efektów realizacji operacji będzie integracja lokalnej społeczności poprzez współpracę przy przygotowaniu stołów wystawowych, udział w Turnieju to promocja sołectw, kreowanie poczucia przynależności lokalnej, podtrzymywanie tradycji. Osiągnięcie efektu będzie możliwe poprzez zaangażowanie co najmniej 20 mieszkańców sołectw przy udziale Sołtysa, Radnego. Przygotowanie stołów wystawowych z konsumpcją wymaga zaangażowania wielu osób z sołectwa. Jednocześnie wystawienie wielopokoleniowej (dzieci, młodzież, dorośli jako reprezentanci sołectwa) drużyny, do Turnieju Sołectw, przygotowanie prezentacji pozwoli na zwiększenie tożsamości, przynależności lokalnej, podtrzymywania tradycji i przekazywania historii miejscowości. Wspólna konsumpcja produktów przygotowanych przez Sołectwa daje możliwość lepszego poznania. Kibicowanie drużynom w trakcie turnieju wzbudza pozytywne emocje i wzmacnia poczucie tworzenia wspólnoty – sołectwa. Przygotowane zostaną co najmniej 4 stoły wystawowe oraz w turnieju wezmą udział minimum 4 drużyny. Stół wystawowy może być przygotowany przez jedno lub połączenie kilku sołectw.

Formy realizacji operacji:

Impreza plenerowa "Dożynki w gminie Baboszewo"

Turniej Sołectw rozegrany w czasie dożynek

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl,gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 

 


AKTUALNOŚCI

DOŻYNKI W GMINIE BABOSZEWO

5 września 2021

 

W dniu 05 września 2021 roku odbyły się Dożynki w Gminie Baboszewo. Święto dziękczynienia za plony ziemi i trud pracy rolników i wszystkich osób związanych z rolnictwem, pszczelarzy, sadowników, producentów przyciągnęło do Baboszewa bardzo wielu mieszkańców Gminy Baboszewo i nie tylko. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną w Kościele w Baboszewie, a następnie Starości dożynek Państwo Eliza i Bogumił Karwowscy poprowadzili korowód dożynkowy na plac imprezy. Świętowanie rozpoczęto od powitania uczestników i podziękowania rolnikom za ogrom pracy i za to, że nie zabraknie chleba na polskich stołach. Obrzęd dożynkowy rozpoczęto wniesieniem wieńców dożynkowych, by w ten sposób ukoronować ciężką i mozolną pracę rolników. Wieńce i kosze z plonami przygotowanymi przez sołectwa z gminy Baboszewo, zostały przekazane na ręce gospodarza dożynek Wójta Gminy Baboszewo – Bogdana Janusza Pietruszewskiego, który wspólnie z Radnym Wiesławem Garczewskim zaprezentowali je uczestnikom. Następnie Starostowie na ręce Pana Wójta przekazali chleb dożynkowy, upieczony z tegorocznych ziaren, aby szanował go i gospodarował nim tak, żeby go nikomu, nigdy nie zabrakło po czym nastąpiło symboliczne dzielenie się chlebem. W czasie obrzędu dożynkowego przybliżono tradycję i zwyczaje związane z dożynkami.

Po zakończonym obrzędzie dożynkowym Pan Wójt przywitał wszystkich oraz podziękował rolnikom za ich pracę oraz oficjalnie otworzył strefę wystawową, zaprosił do degustacji lokalnych potraw przygotowanych przez Sołectwa: Baboszewo, Krościn, Lutomierzyn, Wola Folwark i Rzewin oraz stoiska lokalnych producentów i przedsiębiorców.

W czasie dożynek rozegrano również Turniej Sołectw czyli zmagania rozrywkowo-sportowe drużyn wystawionych przez sołectwa.

Pielęgnowanie tradycji dożynek i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie, podtrzymywanie zwyczaju wspólnego świętowania jest niezwykle ważne dla budowania lokalnej tożsamości i tradycji. Organizacja dożynek była doskonałą okazją to integracji lokalnej społeczności poprzez przygotowanie stołów wiejskich, wieńcy i koszy dożynkowych czy zmagania w turnieju. Do organizacji i wspólnych przygotowań włączyli się zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy naszej gminy.

 

 

 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • d7
 • d7a
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • d9
 • d10
 • d11
 • d12
 • d13
 • d14
 • d15
 • d16
 • d17
 • d17a
 • d17b
 • d17c
 • d18
 • d19
 • d20
 • d21
 • d22
 • d24
 • d25
 • d26
 • d27
 • d28
 • d29
 • d30
 • d31
 • d32
 • d33
 • d34
 • d35
 • d36
 • d37
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo
 • Dożynki w Gminie Baboszewo

Turniej sołectw Gminy Baboszewo

W dniu dożynek zostanie rozegrany Turniej sołectw Gminy Baboszewo, więcej informacji na stronie konkursu [czytaj więcej]

 • Dożynki w Gminie Baboszewo 05 września 2021r.

Regulamin wydarzenia

drukuj całą stronę

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska