Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

SUSZA 2023

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Informacja z dnia 26.07.2023 r.

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych - suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza , do której niezbędny jest profil zaufany producenta rolnego.

Okres występowania zjawiska- 21.03.2023 r. - 30.09.2023 r.

 

Aby otrzymać pomoc suszową złożenie wniosku w aplikacji jest OBOWIĄZKOWE!

Jeżeli jednak rolnik będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała również komisja gminna, powinien złożyć wniosek w terminie do dnia 04.08.2023 r.

Jest to rozwiązanie opcjonalne i nieobowiązkowe.

WAŻNE!!!

 • Samo oszacowanie szkód przez komisje na miejscu bez zgłoszenia w aplikacji nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.
 • Załącznikiem koniecznym do wniosku jest kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie – kampania 2023.
 • Straty szacowane będą przez Komisję pod warunkiem, że uprawy są na polu i komisja da radę oszacować straty do zbioru tych roślin.

Druki wniosków o oszacowanie szkód w wyniku suszy można pobrać w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy Baboszewo oraz na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl – zakładka informacje dla mieszkańców i interesantów -> SUSZA 2023.

Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy odbywać się będzie w oparciu o 3 źródła dotyczące wysokości szkód w uprawach:

 • danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika,
 • danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz
 • danych IUNG-PIB w Puławach

Zgodnie ze wskazaniami MRiRW gminna komisja powinna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.


 

Informacja z dnia 19.07.2023 r.

Szanowni Rolnicy !

Gmina Baboszewo informuję, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1350), dalej rozporządzenie zmieniające, które regulują mechanizm powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz.477). Informujemy, że od dnia 20.07.2023 r. do 04.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Kancelarii Ogólnej będzie można składać wnioski o oszacowanie szkód powstały w wyniku suszy.

 

Zgodnie z normą zawartą w rozporządzeniu zmieniającym komisja winna oszacować

szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem rozpoczęcia prac komisji terenowej w przypadku suszy jest zgłoszenie wystąpienia szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

W przypadku chęci uzyskania protokołu/kalkulacji z oszacowania szkód przez rolników, obligatoryjnym pozostaje złożenie wniosku o oszacowanie w aplikacji publicznej.

 • SUSZA 2023

Aktualny wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska