Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Treść strony

W zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami można uzyskać informacje dotyczące:

  • wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu działki zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź o podjęciu uchwały rewitalizacji działki
  • ustalenia numeru porządkowego
  • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • wydawania wypisu, wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wydawania decyzji o warunkach zabudowy
  • zatwierdzenia podziału nieruchomości

Szczegółowych informacji udzieli:

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska