Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

 • Polski Ład edycja I budowa dróg

Gmina Baboszewo w I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.„ Budowa dróg gminnych w sołectwach Dziektarzewo, Goszczyce Poświętne, Dłużniewo, Brzeście Nowe, Brzeście, Zbyszyno”

Zadanie obejmuje łącznie budowę 3 odcinków dróg gminnych kategorii D dwupasmowych przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o łącznej długości 7 114,00 m. Drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5,0 m z poboczami gruntowymi ulepszonymi kruszywem łamanych 2x0,75m. Odprowadzenie wody odbywać się będzie powierzchniowo na przepuszczalne pobocza z kruszywa, na przyległe tereny zielone oraz do rowów przydrożnych. Zamontowane zostanie kompletne oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Wartość inwestycji: 9 984 184,24 zł

Dofinansowanie: 9 484 975,03 zł


 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

 • Polski Ład edycja II remonty

Gmina Baboszewo w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Baboszewo”

 

Zadanie obejmuje remont 15 odcinków dróg gminnych w sołectwach: 

 • Baboszewo - ul. Sarbiewskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Leśna, ul. Topolowa, ul. Sportowa, ul. Kopernika,
 • Dziektarzewo przez wieś; 
 • Wola Dłużniewska – Wola Folwark; 
 • Niedarzyn – Kiełki; 
 • Dłużniewo; 
 • Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie; 
 • Cywiny Dynguny, 
 • Bożewo; 
 • Kowale; 
 • Sokolniki Stare – Korzybie.

Łączna długość odcinków dróg wskazanych do remontu – około 16,5 km.

Drogi do remontu zostały wytypowane na podstawie przeprowadzonych kontroli okresowych pięcioletnich stanu technicznego dróg gminnych. Wskazane drogi wykazują liczne ubytki, spękania i zużycia nawierzchni. Zakres prac w zależności od potrzeb obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, remont podbudowy z wykorzystaniem kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie poboczy.

Wartość inwestycji: 7 173 104,16 zł

Dofinansowanie: 6 650 000,00 zł


 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

 • Polski Ład edycja III PGR

Gmina Baboszewo w III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych -PGR otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300152 relacji Galominek - Krościn – Arcelin”

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie drogi gminnej 300152W Galominek – Krościn – Arcelin na odcinku około 2,05 km. Przedmiotowa droga bezpośrednio prowadzi do obrębu Rzewin

w którym zostały przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki ewidencyjne po byłych PPGR. W ramach inwestycji zostaną wykonane: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, odwodnienie, oznakowanie, zjazdy, oznakowanie, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach budowy droga zostanie dostosowana do parametrów technicznych dróg gminnych klasy „D” – dojazdowa co zapewni zachowanie jednorodności dla sieci dróg gminnych i powiatowych.

Wartość inwestycji: 2 672 671,64 zł

Dofinansowanie: 1 999 200,00 zł.


 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza

 • Na górze znajduję się flaga Polski oraz herb Polski niż widnieje napis dofinansowanie ze środków rządowego programu...

Gmina Baboszewo w I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie”

Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej budynku kościoła wraz z ościeżnicami, progami, mechanizmami zamykania, okuciami i pozostałymi elementami stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja istniejącego odwodnienia budynku kościoła.

 

Wartość inwestycji: 148 412,50 zł

Dofinansowanie: 145 444,25 zł.

 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska