Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Tablica 3

1. Opis projektu 

W Zespole Szkół w Polesiu Gmina Baboszewo zrealizowała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, projekt "Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu". Przedmiotem projektu była budowa nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem, modernizacja zaplecza przy budowanej sali gimnastycznej oraz dobudowa brakujących klas.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

Budynek sali gimnastycznej

Powierzchnia użytkowa - 395,50m2 

Modernizacja zaplecza przy budowanej sali gimnastycznej

 • Powierzchnia zabudowy - 185,83m2
 • Powierzchnia użytkowa - 278,33m2
 • Kubatura modernizowanego budynku - 1 296,10 m3

Dobudowa brakujących klas

 • Powierzchnia zabudowy - 375,75m2
 • Powierzchnia użytkowa - 329,15m2
 • Kubatura - 1568,76m3

Powiększenie powierzchni użytkowej obiektu szkolnego wymusiło wymianę kotła grzewczego. Przy szkole została wybudowana również oczyszczalnia ścieków. W projekcie przewidziano likwidację barier dla osób niepełnosprawnych zarówno wewnątrz budynku (poprzez odpowiednio przystosowane sanitariaty, platformy schodowe dla niepełnosprawnych, podesty pochyłe oraz podjazdy niwelujące różnice poziomów) jak i na zewnątrz (poprzez podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a także w związku z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły na parkingu samochodowym zostało wydzielone miejsce dla samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne). Dodatkowym elementem projektu było ocieplenie ścian zewnętrznych całego budynku szkoły, ponieważ brak odpowiedniej termoizolacji powodował duże straty ciepła. Zagospodarowano też teren wokół szkoły, który został ogrodzony i wykonano drogi dojazdowe i parkingi. 

Okres realizacji projektu: od 2007.04.07 do 2012.12.31.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 212 483,53 zł w tym:

 • wydatki kwalifikowane 3 010 512,92 zł,
 • poziom dofinansowania 85%,
 • kwota dofinansowania wkład wspólnotowy (EFRR) 2 558 935,98 zł,
 • wkład krajowy (własne środki) 653 547,55 zł,
 • koszty niekwalifikowane 201 970,61 zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: http://mazowia.eu/

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska