Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

O Hali

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

HALA SPOROTOWO-WIDOWISKOWA W BABOSZEWIE

  • Obiekty sportowe Gminy Baboszewo
 
Hala Sportowo - Widowiskowa w Baboszewie wraz z boiskiem zewnętrznym o nawierzchni syntetycznej są obiektami administrowanymi przez Urząd Gminy. W godzinach od 8.00 do 15.00 korzystają z nich uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Przedszkola w ramach wychowania fizycznego. Od godz. 16.00 do 21.00 obiekty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych za odpłatnością. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Hali sprawuje Gminny Koordynator Sportu - mgr Piotr Lipiński.
Budowa obiektu trwała od 30.06.1997r do 28.04.2000r. Koszt inwestycji - 3 mln zł w tym dofinansowanie 1 mln z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Uroczyste otwarcie Hali Sportowo - Widowiskowej odbyło się 8.06.2000r. W uroczystościach otwarcia wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in. Poseł na Sejm Zbigniew Siemiątkowski, który przekazał list gratulacyjny od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mirosław Koźlakiewicz, Starosta i  Wicestarosta Powiatu Płońskiego, władze samorządowe, radni, wykonawcy obiektu, sponsorzy,dzieci i młodzież szkół, mieszkańcy gminy .

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska